Video fra SW2020 (spor 4) Hvordan lykkes med smidig i ditt team?

Gikk du glipp av relevante og gode foredrag under SW2020? Vi publiserer videoopptak av flere innlegg. Dette er hentet fra spor 4: «Digitale gevinster», arrangert av faggruppen 3PS (Prosjekt, Program og Porteføljestyring).

Takk til Mari og til våre flotte partnere som gjorde konferansen mulig!

Her er link til pdf-versjon av presentasjonen

Manifestet for smidig programvareutvikling setter fokus på nye typer verdier og setter den tradisjonelle prosjektlederdisiplinen i skyggen. Hvordan kan du som prosjektleder i et smidig prosjekt hjelpe teamet til å få eierskap, jobbe effektivt og skape mest mulig verdi?

Tradisjonelt har mye av prosjektleder rollen vært sentrert rundt planlegging, estimater, organisering og oppfølging av budsjett, fremdrift og milepæler. En smidig prosjektleder er mer av en coach og mindre av en administrator. Foredraget tar utgangspunkt i Manifestet for smidig programvareutvikling og deler av erfaringer og gir konkrete råd til hvordan du kan lykkes med smidig prosjektgjennomføring ved å hjelpe teamet til å få eierskap, jobbe effektivt og skape mest mulig verdi.


Mari Heibø-Bagheri

Leder av Experience Consulting | Accenture Interactive

Mari ble kåret til en av norsk næringslivs 50 fremste tech-kvinner i 2019. Hun er leder for Experience Consulting i Accenture Interactive. Mari har over 13 års erfaring fra store komplekse prosjekter i offentlig og privat sektor og har vært prosjektleder for flere smidige prosjekter. Mari har et sterkt engasjement for samspillet mellom brukers behov og mulighetene teknologi gir og er opptatt av at vi lager gode løsninger som løser brukerens reelle problemer og gir forretningsverdi