Hvordan starte og drive en faggruppe

  ​

Faggruppene er hjertet og kjernen i DNDs arbeid for å realisere målsetningen om faglig aktivitet for medlemmene. Brenner du for et fagtema, og ønsker å bidra til å sette agenda for fagutvikling på området, er du velkommen til å starte en faggruppe!

En faggruppe etableres innenfor et konkret faglig interesseområde, og er organisert med et fagstyre bestående av medlemmer i DND.

Hva er faggruppens oppgaver

Faggruppene har et stort ansvar, men blir også gitt stor frihet i hvordan den faglige aktiviteten skal legges opp. De arrangerer jevnlig møteplasser og faglige tilbud som henvender seg til medlemmer og ikke-medlemmer innen IT og digitalisering. Aktivitetene kan være nettverksmøter, kurs, konferanser, podcast, med mer. Våre faggrupper står bak store årlige konferanser som ehelse, Yggdrasil og Make Data Smart. Det faglige skal stå i fokus, og leverandører skal sikres nøytralitet i form og innhold.

Regionstyrene ønsker å legge forholdene til rette for at faggruppene selv bestemmer hvilke aktiviteter og hvor mye innsats gruppen skal legge ned. Faggruppene lager en årsplan som bestemmer hvor mye ressurser faggruppen har behov for fra DND til sin drift, og kan ved søknad også få midler til prosjekter ut over aktivitetene i planen, for eksempel til studietur.

Det forventes at styremedlemmene i faggruppene bidrar med planlegging og gjennomføring av faggruppenes aktiviteter, samt at de deltar på de fleste av gruppens styre- og planleggingsmøter. Hensynet til egen jobb kan innebære at medlemmene i perioder kan bidra mindre. Dette avtales med det enkelte fagstyre.

Faggruppenes aktivitet markedsføres gjennom DNDs hjemmesider og kanaler i sosiale medier, og DNDs maler benyttes. Om du vil vite mer, kan du lese om retningslinjene for faglige fora i DND her.

Kontaktperson i administrasjonen

Faggruppene har en fast kontaktperson i administrasjonen og i regionstyrene.

Helene Rasmussen Raa
Eventsjef
Emilie Vincent
Prosjektleder event
Epost: emilie@dnd.no
Telefon: 930 05 487
Ine Andersen
Prosjektleder event
Epost: ine@dnd.no
Telefon: 464 23 853
Haakan Dyrseth
Prosjektleder event
Epost: haakan@dnd.no
Telefon: 920 29 854

Prosjektlederne har ansvar for ulike fagområder og faggrupper. Dersom du har spørsmål knyttet til en faggruppe du ønsker å etablere, eller du ønsker informasjon om et fagområde, er du velkommen til å ta kontakt med våre prosjektledere. Oversikten over hvem av prosjektlederne som er kontaktperson for hvilke fagområder finner du her.

Ønsker du å lese mer om våre ulike faggrupper, finner du en oversikt her.

Hvordan opprette en faggruppe

Alle medlemmer i DND kan ta initiativ til å starte en faggruppe. Dersom det allerede eksisterer en faggruppe innenfor det samme interesseområdet vil det fortsatt være mulig å etablere en ny. En faggruppe har ikke en eksklusiv rett til et fagområde.

For å starte en faggruppe sender du en søknad til regionstyret i området du ønsker å opprette en faggruppe. Her oppgir du navnet på den nye faggruppen og temaet faggruppen skal jobbe med. Det er viktig å beskrive målgruppen og hvilke aktiviteter du tenker at faggruppen skal jobbe med. Fortell også om du kjenner til andre som er interessert i å være med. Vi ber også om at du oppgir dine kontaktopplysninger, med navn, tittel, firma, e-post og telefon.

Send søknaden til: post@dataforeningen.no

Det er regionstyret som behandler søknaden og tar kontakt med deg.

Medlem og ikke del av en faggruppe?

Som medlem i DND er du ikke automatisk medlem av en faggruppe, men kan melde din interesse for ett eller flere fagområder. Interesseområdene er åpne for alle og går på tvers av bransjer, forretningsfunksjon og teknologidomene. Ikke alle faggrupper har et eget interesseområde.

Følgende interesseområder er tilgjengelige for medlemmer – og ikke-medlemmer. Dersom du ønsker å knytte deg til ett eller flere interesseområder kan du gjøre det her eller via vårt nyhetsbrev. Du vil da motta informasjon om interesseområdet i egne nyhetsbrev.