Test møter Bærekraft Hvordan teste bærekraft – og hva er bærekraftig testing?

Bærekraft er i vinden – men hva innebærer det egentlig når buzzwordene skrelles bort og bærekraft skal anvendes konkret på eget fagfelt?

Nettopp det kan du få svar på når Software Testing og Bærekraft slår sine ressurser sammen og inviterer til utforskning av krysningspunktet mellom bærekraft og testing: hvordan tester man bærekraft, og hva er bærekraftig testing? Stedet er Rebel, og datoen er 14. mars.

Initiativet til samarbeidet ble avfødt under Dataforeningens «bli kjent»-kveld for styreledere i faggruppene. Styrelederne Astrid Larsen i Software Testing (SWT) og Tiril Raknes i Bærekraft fant ut at de hadde mye til felles, og en felles interesse av å utnytte mulighetene for samarbeid over faggrenser som Dataforeningen gir.

– Samfunnet er så vidt begynt på en grønn, inkluderende og digital omstilling, hvor både privat og offentlig sektor må redusere sin negative påvirkning på omverden, samtidig som de ruster seg for fremtiden og må få med seg «alle» på veien, sier styreleder Tiril Raknes.

Tiril Raknes, styreleder i faggruppen Bærekraft. Foto: Privat

IT-bransjen spiller en nøkkelrolle i denne omstillingen. Med dette samarbeidet ønsker faggruppene å zoome inn på et konkret fagfelt innen IT, nærmere bestemt Software-testing.

Fra hvorfor til hvordan

– Jeg mener at tiden er moden for å gå videre fra å snakke om hvorfor vi må omstille oss, til hvordan. Miljøkrisen og samfunnsomstillingen gir oss helt nye utfordringer og muligheter, og det krever nytekning. Dermed blir spørsmålet hvordan vi kan kombinere etablerte metoder og teknologier fra ulike fagfelt på nye måter, sier Raknes.

Raknes innrømmer at hun ikke kan så mye om Software-testing selv, men gleder seg til å lære mer om faget. – Jeg er nysgjerrig på hvordan testmetoder og -teknologi kan gjøre bærekraftarbeid enda mer effektivt, virkningsfullt og verdiskapende. Selv kan jeg forteller om viktige tema og problemstillinger under «bærekraftparaplyen».

«Miljøkrisen og samfunnsomstillingen gir oss helt nye utfordringer og muligheter, og det krever nytekning»

Raknes poengterer at «bærekraft» er et svært bredt begrep som forbindes med ulike ting, avhengig av hvem du spør. «Bærekraft(ig)» er fint for å beskrive en langsiktig ambisjon, men blir fort upresist om man skal snakke om konkrete løsninger. Derimot kan man bedre forholde seg til samlebetegnelsen ESG, som samler temaene «Miljø» (Environmental), «Sosiale forhold» (Social) og «Styring» (Governance). – På fagkvelden vil vi derfor fokusere på hvilken rolle testing spiller innen disse tre temaene i dag – og hvilken rolle faget kan spille i morgen.

De valgene du tar som privatperson og fagperson vil unektelig påvirke og bli påvirket av omverden. Dette gjelder uansett fagfelt. Selv om ikke alle skal være eksperter innen eksempelvis miljø eller menneskerettigheter, er det fortsatt viktig å være klar over ens eget bidrag til en bærekraftig fremtid.

– For oss i faggruppen Bærekraft ønsker vi å spre denne bevisstheten til så mange som mulig. Derfor rekker vi gjerne ut en invitasjon til andre faggrupper i Dataforeningen som kan ønske et lignende samarbeid, sier Raknes.

Hvilken plass vil bærekraft kunne få innen testfaget

– Bærekraft er i tiden, og noe alle på et eller annet vis må ta hensyn til. Samtidig er bærekraft til dels upløyd mark innenfor testfaget, uten to streker under svaret for hvordan testere skal forholde seg til dette. Derfor er det spennende å få muligheten til å diskutere bærekraft ordentlig gjennom dette samarbeidet, sier Trude Rosendal i Software Testing (SWT).

Trude Rosendal, styremedlem i faggruppen Software Testing (SWT

– Veldig få tester på bærekraft i dag. Bærekraft er litt uhåndgripelig, og det dreier seg om å gjøre det håndgripelig. For testere handler det om å gjøre bærekraft til noe konkret, ikke kun snakke om temaet på et overordnet nivå. Vi må tenke at dette er en del av en helhet, det handler om etterlevelse, og altså noe vi testere har en aksje i. Bærekraft er samtidig et stort felt. Vi som jobber med test kan være pådrivere for bærekraft på samme måte som andre teknologer.

Rosendal mener testere må fokusere mer på å teste bærekraft, men det må også jobbes med bærekraftig design, arkitektur, koding og lignende for å oppnå et bærekraftig produkt.

– Vårt mål med arrangementet er å få i gang dialog og samarbeid. Det ligger nær en testers hjerte å komme ut med noe håndfast, derfor er gruppediskusjonene vi legger opp til ekstra spennende. Vi håper deltakerne vil gå hjem med noen konkrete tips og råd om testing av bærekraft som kan tas i bruk i eget arbeid, sier Rosendal. Som legger til at samarbeidet bare er i startfasen, og at det kan være muligheter for et større samarbeid på sikt.

Velkommen til arrangementet Test møter Bærekraft – les mer og meld deg på her!