Innsiktsprisen 2021 - Beste løsning med bruk av data, maskinlæring og analyse Bli med på å kåre årets beste løsning med bruk av data, maskinlæring og analyse

18. november skal den beste løsningen med data, maskinlæring eller analyse i hjertet kåres under Innsiktsprisen 2021 på Rebel. Det har vært mange nominerte som vil bli til tre finalister, hvor vinneren stemmes frem på selve arrangementet.

Faggruppene BI & Analytics i Oslo, BI og Information Management i Bergen og Business Intelligence & Analytics i Trondheim skal dele ut Innsiktsprisen 2021. Det har vært mange nominerte som vil bli til tre finalister, hvor vinneren stemmes frem på selve arrangementet til Innsiktsprisen. Skaff deg billett (gratis) og stem på din favoritt!

Vi tar en runde med Steffen Mollestad, leder for BI & Analytics (Oslo), for å få en bedre forståelse av hva Innsiktsprisen egentlig handler om.

Hva er Innsiktsprisen og hva står den for?

Faggruppene ønsker å fremme de beste og mest innovative produktene eller tjenestene som er knyttet til vårt fagområde. Det er viktig å hedre gode løsninger og dyktige mennesker som bidrar til å skape et mer datadrevet samfunn. Dagens pris gjenspeiler virksomhetenes forventninger om å benytte seg av nye digitale produkter og tjenester for å løse sine utfordringer, samtidig som forvaltningen effektiviseres. Tidligere vinnere av Innsiktsprisen har alle fellestrekk ved at løsningene fokuserer på data, maskinlæring og analyse som gir økt verdi for målgruppen gjennom utvidet innsikt innenfor sitt felt.

Hvem kunne nominere til Innsiktsprisen, og var det noen begrensinger til industri eller løsning?

Årets frist for nominasjoner var 4. oktober, men hadde følgende kriterier:

Nomineringer til Innsiktsprisen har i utgangspunktet ingen begrensinger, med forbehold at den nominerte løsningen kan knyttes til en norsk virksomhet. Alle er velkomne til å sende inn nominasjoner, og vil bli vurdert på like kriterier. Vi ønsker å se på særpreget i hver enkelt løsning. Løsningen kan tilhøre hvilken som helst industri så lenge den svarer på følgende kriterier:

  • Bruk av data, maskinlæring eller analyse i hjerte av løsningen
  • Økt verdi for målgruppen(e)
  • Oppfyllelse av organisasjonelle og tekniske krav
  • Grad av innovasjon

Resultatet er at nominasjonene kan ha opphav på tvers av mange ulike bransjer og type virksomheter, men likevel sette søkelys på smart anvendelse av data og dens innvirkning på beslutninger.

Kan du røpe hvilke bransjer dere har mottatt nomineringer fra i år?

Det er et spennende utvalg bransjer vi har mottatt nominasjoner fra. I år har vi mottatt nominasjoner fra bank, finans, forsikring, statlige forvaltningsorgan samt energi og IT-bransjen. Felles for nominasjonene fra de ulike bransjene finner vi løsninger som på ulike vis viser økt effektivitet og mer smidighet, enten internt i egen virksomhet eller eksternt for andre aktører. Følg med på LinkedIn, vi annonserer finalister 5. november!

Oppdatert: Les hvem som er årets nominerte her

LinkedIn-arrangement: DND | Innsiktsprisen 2021

Hvordan går dere frem for å kåre vinneren av Innsiktsprisen?

Etter at fristen for å nominere til kåringer har utgått gjennomfører programkomiteen en «screening» av alle innsendte nominasjoner. Deretter intervjuer programkomiteen for Innsiktsprisen gjenstående nominerte for å få et helhetlig og sammenlignbart bilde av kandidater. Dette gir programkomiteen nok grunnlag til å diskutere seg frem til et utvalg av tre finalister.

Finalistene vil deretter bli kontaktet og bedt om å forberede en video som skal vises på selve arrangementet. På utdelingen av Innsiktsprisen vil både juryen og deltakere få mulighet til å stemme på sin favoritt. Juryen har en viktig rolle for å sikre en faglig og upartisk vurdering av finalistkandidatene. Selve juryen gleder vi oss stort til å annonsere innen kort tid!

Det blir avholdt en live-avstemming hvor alle kan se hvordan stemmene som tikker inn fordeler seg mellom finalistene. Her er stemningen til å ta og følge på!

Meld deg på og stem frem din favorittløsning: Meld deg på Innsiktsprisen 2021 (gratis, påmeldingsfrist 17. nov kl. 12.00)

Hvordan ser du for deg at Innsiktsprisen blir i år?

I år gleder vi oss til å endelig kunne invitere finalister og deltakere til en fysisk prisutdeling! I fjor var Norge stort sett stengt og alt var digitalt. Denne gangen skal vi møtes fysisk og mingle mellom slagene. Samtidig skal vi kringkaste arrangementet slik at alle som har meldt seg på, men ikke kan delta fysisk får mulighet til å være med å stemme. Dette blir stort!

I tillegg har Den norske dataforening fått nye lokaler på Rebel i Oslo, som inntil nå har vært en stor suksess i forbindelse med lokasjon og lokalfasiliteter. Etter vinneren er kåret så bærer det videre til afterparty på Skråplanet hvor vi feirer både vinner og finalister.

Mer informasjon

Finalister 2021: Årets finalister til Innsiktsprisen 2021 er klare!

Følgende faggrupper står bak Innsiktsprisen:

Se LinkedIn-arrangement: DND | Innsiktsprisen 2021

Stem frem din favoritt: Innsiktsprisen 2021 (gratis, påmeldingsfrist 17. nov kl. 12.00)