iCalendar

Introduksjon til ITIL og ITSM

Halvdagskurs 7. november 2018 i Oslo

Hvordan kan du gjennomføre et etablerings- og forbedringsarbeid basert på ITIL? Få innføring i hva ITIL og IT Service Management omfatter.

Kursholder Ragnar Løken deler erfaringer og gir eksempler på praktisk dokumentasjon fra prosessarbeid.

ITIL og IT Service Management øker stadig sin utbredelse i IT-virksomheter som et underlag for etablering og forbedringsarbeid, og er svært ofte et vesentlig element ved tilbudsforespørsler om forbedringer og nye løsninger.

Derfor er det viktig at både ledere og medarbeidere i en IT-organisasjon (både de som leverer direkte til brukere, og de som leverer til IT-virksomheter) kjenner til dette området, og hvordan det kan brukes på en hensiktsmessig måte.

Kursinnhold og temaer vi belyser:

  • Generelt om ITIL og rammeverket
  • En del sentrale definisjoner
  • Enkel prosessmodell
  • ITILs livssyklusfaser
  • ITIL-prosessene og de mest sentrale arbeidsprosessene
  • Prosessomårder som ikke er en del av ITIL
  • Aktuell struktur for IT-virksomhet
  • Modell for hvordan et prosessprosjekt kan gjennomføres
  • Eksempel på beskrivelsen av en arbeidsprosess

Sitater fra tidligere deltagere:

– Veldig bra gjennomgang av ITIL - istrødd mange gode og praktiske tips.

Det var et meget bra kurs, og kursholder hadde etter min vurdering og behov, en fin innfallsvinkel til et stort "felt".