Ildsjelen Shiraz Bhajii: IT-arkitekten Shiraz’ reise fra Kilimanjaro til Skøyenåsen

Shiraz Bhajii er for Den norske dataforening hva Oddvar Nordli var for Arbeiderpartiet: stødigheten selv. En bauta. Noe som står fast gjennom ild og storm. En som alltid er der.

Shiraz Bhajii
Shiraz Bhajii (foto: Paal Leveraas)

Han fremstår som en helt ordinær fyr i sin beste middelalder. Det er en stillferdig, litt beskjeden herremann som ikke gjør mye av seg.  

Men skinnet bedrar. 

Shiraz Bhajii er en av landets råeste IT-konsulenter. Og han er en solid bit av grunnfjellet i «gjørokratiet» i Dataforeningen, blant annet med viktige deler av Software-konferansen på «samvittigheten».

— Jeg har 47 Microsoft-sertifiseringer, forteller han stillferdig. — En stund var jeg blant de mest sertifiserte på Microsoft i Norge. 

«… men skinnet bedrar. Shiraz Bhajii er en av landets råeste IT-konsulenter.»

«Det er komplisert»

Shiraz har jobbet i 15 forskjellige land, gått på kostskole ved foten av Kilimanjaro, vokst opp i Tanzania, England og Norge og bygd infrastruktur eller gjort andre oppdrag i mange land i det sørlige Afrika.

— Hvordan vil du beskrive deg selv?

— Som en IT-arkitekt. 

— Hvordan ville din livspartner beskrevet deg?

—  Jeg vet ikke.

—  Dine venner? Kolleger?

—  Vet ikke.  

—  Konkurrenter? Fiender? 

—  Jeg har ingen fiender som jeg vet om.

—  Kan du si noe om din kompetansemessige bakgrunn?

—  Jeg er utdannet samfunnsøkonom fra Bath i England, og er egentlig ikke en datamann.  

—  Shiraz høres iransk ut. Men det jo også en vindrue. Er du iransk? Australsk? Sørafrikansk? 

—  Jeg er engelsk. 

—  Engelsk?

— Ja, faren min var indisk, men moren min var norsk. De møttes i England. 

— Men du gikk jo på skole i Kilimanjaro i Tanzania? 

— Ja, faren min var fra Tanzania. 

— Sa du ikke nettopp at han var indisk? 

— Jo, men født og oppvokst i Dar es Salaam. 

— Det er jo langt fra Kilimanjaro? 

— Ja, men jeg gikk på kostskole i Moshi, ved foten av Kilimanjaro. 

Shiraz Bhajii med Kilimanjaro som bakgrunn (bildet er manipulert)
Shiraz Bhajii gikk i skole ved foten av Kilimanjaro.
(Bildet er manipulert. Bakgrunnsfoto: Wikimedia Commons Public Domain)

«— Er du iransk? Indisk? Sørafrikansk? — Nei, jeg er engelsk.»

— Jeg gir opp. Fortell heller om din karriere.

To adskilte karrierer

— Jeg har hatt to adskilte karrierer, forteller han. — Jeg jobbet i 15 år i Norconsult på oppdrag i Afrika, Midt-Østen og Øst-Europa. Rekorden var 230 reisedager i løpet av et år. Et år hadde jeg åtte turer til Afrika. Det året var jeg borte 30 helger og hadde 100 reisedager.

—  Mens kona var hjemme i Norge med små barn?

—  Eh, ja. Det gikk jo bra med familien i starten, men det var vanskelig å planlegge. Ofte visste jeg ikke før et par dager før at jeg skulle på et nytt treukersoppdrag i Afrika. 

—  Så da hoppet du av til den mer stabile databransjen?  

—  Jepp, jeg begynte i Avenir, og har vært der og i selskapene som kjøpte Avenir i alle år etter 2000, unntatt et år, da jeg var i Objectware. 

IT-arkitekten

—  Hvor jobber du nå? 

—  Jeg jobber i Evry på Fornebu, men jeg er nesten aldri der. Akkurat nå er jeg i Oslo pensjonsforsikring. De har 160.000 medlemmer og er ansvarlig for pensjoner til alle kommunalt ansatte i Oslo.

—  Hvor lenge har du jobbet der? 

—  I 18 år.

—  Hva er din rolle der? 

—  Sjefskonsulent. 

—  Har du lederansvar? 

—  Nei! Nei! Det har jeg holdt meg langt unna.

— Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

—  Jeg snakker litt med programmererne og kunden, finner ut hvor skoen trykker på prosjektene, avdekker flaskehalser. Det å være IT-arkitekt er å matche løsninger til krav fra kunden. Det er viktig med et helhetlig perspektiv i rollen. Det er en viktig endring også for meg. Før var jeg mer interessert i detaljer i teknologien, nå handler det mer om hvordan levere verdi. 

«Det å være IT-arkitekt er å matche løsninger til krav fra kunden. Det er viktig med et helhetlig perspektiv.»

Shiraz Bhajii

—  Hva holdes du ansvarlig for? 

—  At ting fungerer og leveres innen tiden. Pensjon er komplisert. Det er viktig at beregningene er riktige og at pensjonister får den pensjon de har krav på.

—  Hva frustrerer deg mest i jobben din? 

—  Ingenting. Hvis jeg var frustrert hadde jeg sluttet.

—  Hva liker du best med jobben? 

—  Kompliserte problemstillinger og stor frihetsgrad i hvordan jeg finner ut av det. 

De du hører om når det går galt

—  Hvordan vil du beskrive din arbeidsgiver? 

—  Det er en virksomhet med masse kompetanse, Evry leverer og drifter menge av de IT-systemene som få Norge til å fungere, men man hører om det kun når noe feiler. Evry er en spennende bedrift med en lang historie som startet med Statens Datasentral og etter hvert ble slått sammen med EDB, Ergo, Hydro Data og en liten hær av mindre selskap. Blant dem Avenir, som jeg ble ansatt i.

Dødsmarsj og energimerking

— Hva er du mest stolt av i din karriere?

— Engasjementet jeg har hatt i KLP. Det har vært det lengste jeg har vært med på, og over veldig lang tid. Mest oppmerksomhet fikk jeg og kollegene mine imidlertid for energimerkingssystemet vi lagde for NVE og eksamenssystemet for UDIR. Begge er fortsatt i drift over 10 år etter at de ble utviklet.

— Hva har vært den største utfordringen i din karriere?

— Dødsmarsjen i en shipping-portal. Det var et dot-com prosjekt. Vi var 20 utviklere. Etter 2—3 år var jeg den eneste som var fortsatt ansatt. Men: til slutt ble det veldig lønnsomt prosjekt for kunden.

En bauta

Shiraz Bhajii er for Den norske dataforening hva Oddvar Nordli var for Arbeiderpartiet: stødigheten selv. En bauta. Noe som står fast gjennom ild og storm. En som alltid er der.

I hvert fall når det handler om IT-arkitektur. 

—  Hva betyr Dataforeningen for deg?

—  Et faglig fellesskap med mulighet til å møte likesinnede og diskutere fag utenfor en forretningskontekst. Jeg leder faggruppen Løsnings- og Integrasjonsarkitektur (LIA). Der engasjerte jeg meg fordi faggruppen LIA hadde ligget brakk i en periode. Jeg ble bedt om å hjelpe til med å få den i gang igjen.

—  Hva vil du med foreningen?  

—  Lære mer om hvilke løsninger som finnes i Norge og hva man kan bygge på og integrere med. Jeg vil også bidra. Jeg er med i organisasjonskomitéen for Software og Ark, og vi arrangerer også en rekke frokostmøter.

—  Faggruppen din arrangerer et spor om dataarkitektur på Software 2020. Hva er viktig innenfor det området i 2020?

—  Tema i år er datadeling i praksis. For å få til en god integrasjon mellom ulike registre og systemer er dataarkitekten uunnværlig. På Software har vi en rekke spennende foredrag, blant annet fra Sesam og fra Brønnøysundregistrene. 

Mer sosialt, takk

—  Hva ville du gjerne sett annerledes i foreningen? 

—  At det ble mer av en møteplass.  Mer sosialt. I Oslo at vi jobber mer på tvers av faggrupper. 

—  Er du en aktiv bruker av foreningens andre arrangementer? 

—  Kun av og til. 

—  Hvorfor ikke? 

—  LIA arrangerer selv de tingene jeg er mest interessert i.

Delte gjeldsdata

— Hva er du stolt av i foreningssammenheng?

— Faggruppen vår organiserte presentasjon av Gjeldsregisteret. Vi har også hatt presentasjoner av Fellesdatakatalog. Vi knyttet kontakt mellom disse organisasjonene og begreper fra Gjeldsregisteret er nå registrert i Fellesdatakatalog. 

— Hvorfor er det viktig?

— Jeg er økonom og derfor er Gjeldsregisteret viktig. Men du aner ikke hvor mange ulike måter man kan definere gjeld på. Det har vært fint å få være med å sortere ut ulike begreper slik at man snakker om det samme i ulike registre. 

—  Hvor mye av din tid bruker du på foreningen? 

—  Det varierer mye — kanskje 2-4  timer i uken i snitt. Jeg er også med i styret i meetup-gruppen Oslo Software Architecture.

Ildsjelen Shiraz Bhajii (55)

Aktuell: Faggruppen LIA har ansvaret for et spennende spor på Software 2020.

Bakgrunn: Shiraz er født i London. Fra han var 2-12 bodde familien i Ryton i Nord-England. Fra han var 14 til 17 gikk han på kostskole i Moshi, ved foten av Kilimanjaro. Deretter jobbet han et år i London, før han begynte på universitetet i Bath.

21 år gammel var han ferdig utdannet samfunnsøkonom. Han flyttet til Norge, nå Skøyenåsen i Oslo. Her har han vært siden da, med unntak av ekstremt mange og lange utenlandsopphold gjennom jobbene han har hatt.

Til daglig er han sjefskonsulent i Evry.