IT i praksis 2013 Offentlig sektor

Digitalisering i offentlig sektor (Gratis nedlasting for medlemmer)

5. juni 2013

IT i praksis 2013 består av to rapporter. En rettet spesielt mot offentlige virksomheter og en rettet mot private. Gjennom dette håper vi å kunne sette søkelyset på problemstillinger som gjør seg gjeldende i den enkelte sektor, samtidig som vi har mulighet til å se sammenhenger på tvers.

IT i praksis_2013_cover

I 2013 er rapporten inndelt i følgende kapitler:

  1. Strategiske utfordringer
  2. Digitalisering i offentlig sektor
  3. Virksomhetsutvikling og innovasjon
  4. IT-styring
  5. Endringsledelse
  6. Metode og datagrunnlag
  7. Teamet bak IT i praksis 2013

Tilsvarende undersøkelse gjennomføres parallelt i Danmark, og der det er relevant vises sammenligninger mellom Norge og Danmark. Der samme spørsmål er stilt tidligere år, vises også utviklingen fra tidligere år.

Totalt sett er IT i praksis den mest omfattende undersøkelsen omkring IT-mål, -planer og -strategier som gjennomføres i Norge.

 

Omtale i media

  

Finansavisen 23. mai 2013           Ukeavisen Ledelse 24. mai