IT i praksis 2014

Digitalisering i privat offentlig sektor (Gratis nedlasting for medlemmer)

4. juni 2014

Strategi, ledelse, trender og erfaringer i norske viksomheter: IT i praksis 2014 er klar for nedlasting.

 

ITiP_Cover 1-side 2014

I 2014 er rapporten inndelt i følgende kapitler:

  1. Strategiske utfordringer
  2. Strategi, utvikling og innovasjon
  3. Organisering og styring
  4. Endringsledelse og gevinster
  5. Digitalisering i offentlig sektor
  6. Metode og datagrunnlag
  7. Teamet bak IT i praksis 2014

Tilsvarende undersøkelse gjennomføres parallelt i Danmark, og der det er relevant vises sammenligninger mellom Norge og Danmark. Der samme spørsmål er stilt tidligere år, vises også utviklingen fra tidligere år.

Totalt sett er IT i praksis den mest omfattende undersøkelsen omkring IT-mål, -planer og -strategier som gjennomføres i Norge.

Medieomtaler:

- Vi kan ende opp med tre digitale postkasser hver
Av  Sigrid Moe, E24.no
Den offentlige digitaliseringen går ikke helt på skinner
Av  Bjørn Eirik Loftås, TU.no