Faggruppen e-helse

Faggruppens formål er:

Faggruppens formål er å være DND Bergen-Hordalands samlende fagmiljø for IT og Helse. Faggruppen e-helse skal være en møteplass for medlemmer som vil styrke sin kompetanse – ved overføring av så vel praktisk kunnskap som erfaringer og aktuelle løsninger, samt spre kunnskap om IT og Helse.

Hva gjør vi:

Faggruppen skal være pådriver for å få kurs, seminarer etc. innen IT og Helse lagt til Bergen-Hordaland.