SnIT på trening IT-sjefens digitale paranoia: Hvordan takle dilemmaene?

10 IT-topper fikk et sikkerhetsdilemma. Hvordan løste de det?

«Only the paranoid survive», sa den tidligere Intel-sjefen Andy Grove i sin tid. I vår tid er digital paranoia berettiget. Men hva gjør du som sikkerhetsansvarlig når lite endringsvillige Ludvik og hyperproduktive Emmanuel syns dine bekymringer gjør arbeidsdagen både tungvint og unødig komplisert?

Datatilsynets Eirik Gulbrandsen og SopraSterias Britt Eva Bjerkvik Haaland manet nylig fram de mange digitale truslene vi står ovenfor og presenterte Strategisk nettverk for IT-ledere (SnIT) for dilemmaer fra virkeligheten.

Det skjedde i et nettverksmøte i SnIT tirsdag 28. januar 2020.

Eva Britt Bjerkvik Haaland og Eirik Gulbrandsen

Trusselbildet 2020

I 2020 er trusselbildet mer paranoid-stimulerende enn noensinne, skal vi tro Eirik Gulbrandsen.

Hans stikkord for gjennomgangen av trusselbildet var skills gap, kunstig intelligens, skyen, zerotrust, 5G og kvantekryptografi.

Karoline på toget

Eva Britt Haaland har lenge jobbet med dilemmatrening innenfor informasjonssikkerhet, tidligere i Difi, nå i SopraSteria.

På denne SnIT-samlingen presenterte hun dilemmaet Karoline som liker å jobbe på toget.

Det resulterte raskt i engasjert debatt blant IT-toppene som hver for seg fikk tildelt en av rollene Sikkerhets-Sigrid, Unike Ulla, Effektive Emanuel, Konfidensialitets-Kari, Integritets-Ivar, Lojale Lillian, Lite Endringsvillige Ludvik og Serviceinnstilte Sam.

Svein Taksdal fra NVE og Håvard Rye fra Tekna grubler over hva de skal gjøre med Karoline.

Nedlastbart dilemmaspill

Spillet som ble brukt er originalt utviklet av Difi og er tilgjengelig fra deres nettsider i en litt annen versjon enn SopraSteria brukte med SnIT.