Oslobørs-160x160

Strategisk nettverk for IT-Direktører (SnIT)

Møter utover høsten 2018

Strategisk nettverk for IT-Direktører samler IT-Direktører fra både privat og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens størrelse.

Ingressbilde

Førjulscafè - Når doktoren blir sporet og pasienten hacket

Nettverksmøte 6. desember i Trondheim

Hvordan kan man manøvrere seg selv og lede andre gjennom den digitale jungelen?

Data Hero

Norway’s data management professionals increase their international impact: the foundation of DAMA Norway

Nettverksmøte 11. desember 2018 i Oslo

Be part of this meeting to help shape the foundations of DAMA Norway.

Velkommen til julefrokostseminar
Prosessoptimalisering i praksis

Frokostmøte 13. desember 2018 i Oslo eller 14. desember i Stavanger

Ledende virksomheter bruker digitale spor etterlatt av sine prosesser for å identifisere forbedringer og oppnå smarte, effektive og transparente prosesser. Hva legger du til grunn for prosessforbedring i din organisasjon?

bilde

Studietur til Fürst

Ekskursjon 10. januar, Oslo 2019

NorHIT og faggruppen Helse & IKT inviterer deg til Furst Medisinsk Laboratorium den 10. januar

Ingressbilde intelligente team

Intelligente Team - Morgendagens ledelse

Nettverksmøte på Forus 6. februar 2019

Katastrofe, krasjlanding eller kontrollert nødlanding?

RSS feed