Oslobørs-160x160

Strategisk nettverk for IT-Direktører (SnIT)

Møter høsten 2018

Strategisk nettverk for IT-Direktører samler IT-Direktører fra både privat og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens størrelse.

Organisering for å oppnå ønskede gevinster

Temamøte 31. august 2018 i Oslo

Gevinstrealisering er et tema vi ønsker å belyse fra flere vinkler, og gjennom en serie temamøter.
Denne gangen ser vi på hvordan prosjekt og gevinstrealisering kan organiseres for å ta ut ønskede gevinster. Bakgrunnen for å ta opp dette som tema, er at det kan se ut som det er en viss avstand mellom moderne arbeidslivsforskning på den ene siden, og det som er rådende oppfatning i prosjektlitteraturen på den andre.

Autonome Elektriske Skip - om Massterly og grønn logistikk

Frokostmøte 12. september 2018 i Oslo

Der er sterkt fokus på miljøvennlige transportløsninger på land og til havs. Dette har ført til en sterk vekst av EL-biler for private og EL varebiler for bedrifter og EL-fly er nå testet. I tillegg kommer EL-sykler og planer for EL anvendelser innen andre sektorer.

RSS feed