Kandidater søkes til styret i DND Sør-Øst

Valgkomitéen inviterer medlemmene til å foreslå styrekandidater. Du kan gjerne foreslå deg selv eller andre, som du mener vil kunne gjøre en god jobb i styret for Den norske dataforening, Sør-Øst.

Vi tar også imot tips på kandidater som ikke er forespurt som valgkomiteen eventuelt kan kontakte på eget initiativ. Styret består av 1 leder, og opptil 9 medlemmer og 2 vararepresentanter.

Nytt styre skal velges på årsmøtet som holdes 12. mars kl. 17.00.

Å sitte i styret i Den norske dataforening, distrikt Østlandet er en spennende og faglig utviklende oppgave, samtidig som det gir deg mange nye kontakter innenfor både IT-bransjen og næringslivet generelt.

Styret for Dataforeningen Sør-øst har som oppgave å skape høy og økende aktivitet rundt faglige arrangementer og representerer Dataforeningens ansikt utad i regionen. Det er et arbeidende styre hvor man i tillegg til styremøter forventes å bidra til å utvikle spennende og gøyale arrangementer.

Styret avholder cirka 10 styremøter i året.

Det er en fordel å ha god innsikt i foreningens organisering og virke. Kandidater bør ha erfaring fra arbeid i DND’s faggrupper eller annen styreerfaring fra frivillige organisasjoner. 

Send forslag eller ta kontakt med en av oss i valgkomitéen hvis du har forslag til kandidater innen 26. januar 2024.

Les mer om oss her: Distriktforeningen Sørøst

Med vennlig hilsen fra valgkomitéen:

Roger Schäffer
Fagdirektør digitalisering (CDO), FHI
roger.schaeffer@fhi.no

Lars Bernhard Kalfoss
Direktør, Statens Vegvesen IT
lars.kalfoss@vegvesen.no

Johannes Brodwall
Principal Software Engineer, Sopra Steria
johannes.brodwall@soprasteria.com

Kandidat til styret - DND Sør-Øst

  • NB! Du kan også foreslå deg selv.