Kandidater søkes til styret i DND Sør-Øst

Valgkomitéen inviterer medlemmene til å foreslå styrekandidater. Du kan gjerne foreslå deg selv eller andre, som du mener vil kunne gjøre en god jobb i styret for Den norske dataforening, Sør-Øst. Styret består av 1 leder, 9 medlemmer og 2 vararepresentanter.

Nytt styre skal velges på årsmøtet som holdes 30. mars.

Å sitte i styret i Den norske dataforening, distrikt Østlandet er en spennende og faglig utviklende oppgave, samtidig som det gir deg mange nye kontakter innenfor både IT-bransjen og næringslivet generelt.

Send forslag eller ta kontakt med en av oss i valgkomitéen hvis du har forslag til kandidater innen 15. februar 2022.

Les mer om oss her: Distriktforeningen Sørøst

Med vennlig hilsen fra valgkomitéen:

Alfhild Stokke
Avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse
Alfhild.stokke@ehelse.no,

Roger Schäffer
Fagdirektør digitalisering (CDO), FHI
roger.schaeffer@fhi.no

Vibeke Mjaaland
Seniorrådgiver, UDI
vibeke.mjaaland@kpmg.no,

Kandidat til styret i DND Sør-Øst - 2022

  • NB! Du kan også foreslå deg selv.