Kandidater søkes til styret i DND Vest

Valgkomitéen inviterer medlemmene til å foreslå styrekandidater. Du kan gjerne foreslå deg selv eller andre, som du mener vil kunne gjøre en god jobb i styret for Den norske dataforening

Nytt styre skal velges på årsmøtet som holdes 15. mars kl. 19:00

Å sitte i styret i Den norske dataforening, distrikt Vest er en spennende og faglig utviklende oppgave, samtidig som det gir deg mange nye kontakter innenfor både IT-bransjen og næringslivet generelt.

Styret for Dataforeningen Vest har som oppgave å skape aktivitet rundt faglige arrangementer og representerer Dataforeningens ansikt utad i regionen.

Send forslag eller ta kontakt med en av oss i valgkomitéen hvis du har forslag til kandidater innen 1. mars.

Les mer om oss her: Distriktforeningen Vest

Kandidat til styret - DND Vest

  • NB! Du kan også foreslå deg selv.