Kandidater søkes til styret i DND Vest

Valgkomitéen inviterer medlemmene til å foreslå styrekandidater. Du kan gjerne foreslå deg selv eller andre, som du mener vil kunne gjøre en god jobb i styret for Den norske dataforening, Vest. Styret består av 1 leder, 3 medlemmer og 2 vararepresentanter.

Nytt styre skal velges på årsmøtet som holdes i mars.

Å sitte i styret i Den norske dataforening, distrikt Vest er en spennende og faglig utviklende oppgave, samtidig som det gir deg mange nye kontakter innenfor både IT-bransjen og næringslivet generelt.

Send forslag eller ta kontakt med en av oss i valgkomitéen hvis du har forslag til kandidater innen 20. februar 2022.

Les mer om oss her: Distriktforeningen Vest

Med vennlig hilsen fra valgkomitéen: