Kandidater til styret i Den norske dataforening

Valg i Dataforeningens Hovedstyre.
Frist for innmelding: 15. februar 2020.


På Landsmøtet i Stavanger 24. – 25. april 2020 skal vi velge nye styremedlemmer til Hovedstyret i Dataforeningen. Vi søker deg som har et sterkt engasjement og et ønske om å bidra til utvikling av foreningen. Meld ditt kandidatur eller din kandidat i dag, eller senest 15. februar 2020.

Den norske dataforening har et profesjonalisert styre som er ansvarlig for drift av organisasjonen og for administrasjonen som er organisert som aksjeselskap. Styrets viktigste oppgave er å lede gjennomføringen av Dataforeningens strategi og utvikle organisasjonen videre slik at målene nås. DND kan tilby aktiviteter som er interessante og som gir medlemmene faglig og personlig kompetanse.

Styremedlemskandidater
Vi søker etter en til to styremedlemmer uten verv i Den norske dataforening. Styremedlemmer velges for to år ad gangen. Valgkomiteen legger vekt på en god helhetlig sammensetning av styret med bredde i fagkunnskap, erfaringsbakgrunn og kvalifikasjoner relatert til styrearbeid. Forslagene må være valgkomiteen i hende innen 15. februar 2020 og inneholde opplysninger om navn på kandidat, stilling/arbeidsgiver, bakgrunn og en begrunnelse for hvorfor du vil nominere kandidaten.
Forslag til kandidater sendes pr e-post til Signe Iversen
For ytterligere informasjon kontakt Signe Iversen, tlf. 95 82 73 51 eller via e-post.