Faggruppen Helse og IKT: Keiserens nye ehelse-klær

Ehelse er politikk, og politikk er komplisert å involvere seg i, ikke minst for politisk engasjerte Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Ukens faggruppe er en nøytral arena i DND hvor IT og helse står friere til å avkle keiserens klær. Og det gjør de også.

Jon Tysdahl
Jon Tysdahl

Ukens faggruppe er Helse og IKT (SØ), og talsperson for gruppen i dette tilfellet er Jon Tysdahl.

Denne faggruppen er unik i den forstand at den fjerner noen av de klassiske profesjonsgrensene mellom IT-folk,  leger og sykepleiere. Både leger og sykepleiere er med i faggruppen sammen med dataekspertene.

– DND har det utgangspunktet at den er nøytral, sier Jon Tysdahl. – Et sentralt punkt innen ehelse er å bygge forståelse på tvers av profesjonsgrensene. For å kunne skape bedre ehelseløsninger, må helsefolka forstå IT, og IT-folka forstå helse. Da trengs det arenaer for slik læring.

Legeforeningen og Sykepleierforeningen er ikke formelt assosiert med faggruppen, men faggruppens største arrangement, eHelse-konferansen, er et unikt og meget godt samarbeid mellom de tre foreningene.

Tre foreninger samarbeider om Ehelse-konferansen, her representert ved Eirik Nikolai Arnesen, Legeforeningen, Christine Rygg, Norsk sykepleierforbund og Francis d'Silva, Dataforeningen.
Tre foreninger samarbeider om Ehelse-konferansen, her representert ved Eirik Nikolai Arnesen, Legeforeningen, Christine Rygg, Norsk sykepleierforbund og Francis d’Silva, Dataforeningen.

Nytt og hypet

– Forklar kort hva «ehelse» er?

– Det er strengt tatt bare et nytt og hypet navn på IT i helsevesenet. Det handler om digitalisering, og IT er en muliggjører for digitalisering.

Hva er faggruppens agenda?

– Å sikre gode løsninger innen ehelse gjennom å tilrettelegge for dialog mellom IT-folk og helsepersonell, uten politiske eller næringsmessige føringer. Det er store utfordringer innen ehelse og det trengs nøytrale fora for å adressere disse. Dataforeningen er en slik nøytral arena.

Solid faglig profil

Hva gjør dere?

– Vi arrangerer ehelse-konferansen og en rekke nettverksmøter. Årets konferanse hadde rekordmange deltakere. Den har vokst jevnt siden den ble startet for ti år siden, og selv om det ikke er den største i dette segmentet, så er det en konferanse med en solid faglig profil.

Sannheten om ehelse

– Den konferansen var ganske kritisk til offentlig ehelse-politikk. Blir dere hørt?

Vel, det kom i hvert fall minst åtte deltakere fra Helse og omsorgsdepartementet for å høre sannheten om norsk ehelse.

– Hva er den viktigste sannheten?

En svært aktuelt tema nå er de store nasjonale anskaffelsene. Det er gjort en stor anskaffelse i Trøndelag nylig, hvor man har blåst løsningen opp til å omfatte alle behov i regionen. De har valgt et amerikansk, nokså omstridt system. Mange er sterkt kritiske til denne gigantonomien, og det er bekymring for at måten det er gjort på vil påvirke kommende anskaffelser i resten av landet. Konferansen presenterte en rekke alternative løsninger. Konferansen ble avsluttet med sterke, men saklige alternative syn i forhold til det som Christine Bergland og ehelsedirektoratet står for.

– Hva er kjernen i kritikken?

Helt konkret i dette tilfellet: Holte-rapporten. Holte Consulting gjennomførte en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen av nasjonal kommunal løsning for «én innbygger – én journal». Rapporten har fått massiv kritikk i fagmiljøene, men direktoratet tok det som en ren hyldest og har ikke svart på viktige spørsmål som er reist.

Prislappen er 11,5 milliarder. Ingen kommuner er interessert i å være med på spleiselaget. Heller ikke staten.

Understrømmer

– Jeg aner en smule passiv aggresjon her?

Kritikken og understrømmene i helse-Norge er mye sterkere enn det som kommer frem, selv på eHelse-konferansen. Mange er kritiske, men tør ikke å si fra. Om noen kan stå frem og si at keiseren ikke har klær på seg, så er det vi som kan ta den rollen.

Men også i denne faggruppen har alle en jobb de skal tilbake til, kanskje som konsulenter for myndighetene. Derfor er vi nøye med hvor langt vi kan gå i å sette agendaen. Men: Vi kan være de som stiller spørsmålene.

Er det en lege ombord?

– Hvordan jobber dere?

Vi har styremøter 3-4 ganger per halvår. Disse møtene inneholder planlegging av arrangementer, men også faglige drøftinger, gjerne etter et faglig innlegg først.

– Hva drømmer du om for denne faggruppen?

At det er stedet alle oppsøker for å få svarene innen ehelse.

– Hva står i veien for denne drømmen?

Våre krefter som frivillige.

– Hvilken støtte trenger dere?

Vet ikke helt.

– Hvordan kan andre engasjere seg?

Vi har et styre. Hvis du er interessert er du hjertelig velkommen til å melde din interesse.

– Leger eller IT-folk?

Vi har to leger. Resten er it-folk i ulike dimensjoner. Vi kan sikkert ha flere fra faget.

– OK. La oss rope ut: Er det en lege ombord?

I ukens faggruppe presenterer vi de mange titalls faggruppene i Dataforeningen, en etter en. Er du interessert i å engasjere deg i denne eller andre fagrupper i Dataforeningen? Se hva du kan velge blant her.

—-

Red. anm: DND er en organisasjon hvor det er og skal være høyt under taket. Foreningen representerer et stort univers med et mangfold av meninger. Meninger som fremsettes av en ildsjel, representanter for en faggruppe eller faggrupper i sin helhet er derfor ikke foreningens offisielle syn, men en avspeiling av noe av det som rører seg ute i foreningen.