Kjøpsbetingelser

Angrerett

Det er ikke angrerett ved kjøp av billett(er) til våre arrangement, påmelding til våre aktiviteter er bindende.
Deltakere som er forhindret fra å møte, kan erstattes med en annen deltaker. Dersom du vil overføre din(e) billett(er) eller har andre henvendelser ta kontakt med oss på post@dataforeningen.no

Avlysning av et arrangement

Dersom et arrangement blir avlyst av DND (pga. av situasjoner innenfor vår kontroll) vil billetten bli refundert. Det kan ta inntil to uker før refusjonen går gjennom, beløpet vil utbetales til kort/bankkonto som det ble innbetalt fra.

Dersom et arrangement blir helt eller delvis rammet av «Force majeure» (ekstraordinære situasjoner som faller utenfor vår kontroll), vil våre forpliktelser til deg falle bort. Vi vil da varsle om dette uten ubegrunnet opphold. Eksempler på force majeure (ikke utfyllende): Krig, terror, streik, naturkatastrofer, vær, sykdomsutbrudd m. flere.

Endring av et arrangement

Det kan forekomme endringer i programmet og av foredragsholdere, dette gir ikke rett til tilbakebetaling eller heving av kjøp.

Medlemspris

Kjøp av billetter til medlemspris innen et kalenderår fordrer betalt medlemskontingent. I tilfeller av misbruk, dvs. innmelding og utmelding samme kalenderår, uten betaling av kontingent for å oppnå medlemsrabatter, vil mellomlegget mellom medlemspris og ikke medlemspris faktureres.

Oppdatert 08.03.23