IT-Kalender

  

Konferanser/Seminarer

ny logo

NY FRIST 4. JULI! Call for presentations: Sikkerhetssymposiet 2018

Har du vært involvert i nybrottsarbeid som du brenner etter å fortelle om, har du funnet en interessant vinkling på universelle utfordringer, eller har du en hendelse du vil dele erfaringer fra?

2018-06-06 / 2018-06-27
kontrakt_haandtrykk_100x107

Konferanse 4. september 2018 i Oslo

IT-kontraktsdagen 2018

ingressbilde

eHelse 2019 – Vi vil gjerne høre din historie!

CFP - eHelse

Planlegging av eHelse 2019 er nå i gang! Hold av datoene 8.-9. mai 2019. Programkomiteen vil gjerne ha forslag til foredrag. Alle forslag vil bli vurdert.

Liten logo

Konferanse 19. september i Oslo

Testkonferansen ODIN

Service Management 200x200

Halvdagsseminar 27. september 2018 i Oslo

Verktøystøtte for Service Management

Den norske dataforening ved faggruppen Service Management ønsker å gjenta fjorårets suksess, og har derfor gleden av å invitere til 2018-seminaret om verktøystøtte for IT Service Management.

ny logo

Konferanse 17. og 18. oktober i Bergen

Sikkerhetssymposiet 2018

Rosing 2018

Årskonferanse 17. oktober 2018 i Oslo

DND Rosing/ konsulentprisen

TDC 20xx

Konferanse 22. oktober 2018 i Trondheim

Trondheim Developer Conference (TDC)

Ingressbilde_100x100

Halv dags konferanse 15. november 2018 i Oslo

Cybersikkerhet på styrerommet


Cybersikkerhet på styrerommet er en konferanse rettet mot styremedlemmer og toppledere i private- og offentlige virksomheter. 

Konferanse 13.-14 februar 2019 i Oslo

Software 2019

Programmet for Software 2019 er under arbeid.

 

Yggdrasil 200x200

Konferanse 1. og 2. april 2019

Yggdrasil 2019

Norges viktigste konferanse om digitale brukeropplevelser.

Les mer på yggdrasilkonferansen.no

Konferanse 4. april 2019 i Oslo

Ark 2019

eHelse-vignett

Konferanse 8. og 9. mai 2019 i Oslo

eHelse 2019

Hold av datoen!

Nettverksmøter

Oslobørs-160x160

Møter høsten 2018

Strategisk nettverk for IT-Direktører (SnIT)

Strategisk nettverk for IT-Direktører samler IT-Direktører fra både privat og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens størrelse.

Temamøte 31. august 2018 i Oslo

Organisering for å oppnå ønskede gevinster

Gevinstrealisering er et tema vi ønsker å belyse fra flere vinkler, og gjennom en serie temamøter.
Denne gangen ser vi på hvordan prosjekt og gevinstrealisering kan organiseres for å ta ut ønskede gevinster. Bakgrunnen for å ta opp dette som tema, er at det kan se ut som det er en viss avstand mellom moderne arbeidslivsforskning på den ene siden, og det som er rådende oppfatning i prosjektlitteraturen på den andre.

Frokostmøte 12. september 2018 i Oslo

Autonome Elektriske Skip - om Massterly og grønn logistikk

Der er sterkt fokus på miljøvennlige transportløsninger på land og til havs. Dette har ført til en sterk vekst av EL-biler for private og EL varebiler for bedrifter og EL-fly er nå testet. I tillegg kommer EL-sykler og planer for EL anvendelser innen andre sektorer.

Kurs

Getting-Things-Done-200x200

Kurs 28. august og hele året rundt i Oslo, Trondheim og Ålesund

Getting Things Done (GTD)

Ønsker du å bli mer effektiv i jobben? Få gjort mer av de riktige tingene? Kanskje stresse litt mindre?

Kjetil Strand

Kurs 30. august 2018, Oslo

Vil du lykkes bedre med digitalisering?

For å lykkes med digitalisering er det ikke tilstrekkelig med kontroll på tid og kostnader. Det aller viktigste er at initiativene leverer nytte som står i forhold til investeringene.

Risiko 160x160

Kurs 4.-5. september i Oslo

Sikkerhetsarkitektur og sikkerhetskultur

Jobber du med sikkerhet, arkitektur, personvern, utvikling, drift, kravhåndtering eller testing?
I så fall skal du jevnlig evaluere og ivareta sikkerhet i dine systemer og tjenester.

3-dagers grunnkurs 11. - 13. september 2018 i Oslo

Mastering the Requirements Process (MRP I)

MRP_bok.jpg

I et softwareprosjekt er det viktig at både kunden, brukerne og utviklerne har en felles forståelse av hva resultatet skal bli.

Lær utforming av kravspesifikasjoner fra én av de beste: Suzanne Robertson.
NB: Max antall plasser: 24

 

 

 

Risiko 160x160

Kurs 24. september 2018 i Oslo

Kom i gang med risikoanalyse

Jobber du med virksomhetsstyring, arkitekturdesign, utvikling av tjenester, drift, sikkerhet, rådgiving, kravhåndtering eller testing?

Aida Omerovic

Kurs 25. september 2018 i Oslo

Praktisk risikostyring

Ragnar Løken

Halvdagskurs 7. november 2018 i Oslo

Introduksjon til ITIL og ITSM

Hvordan kan du gjennomføre et etablerings- og forbedringsarbeid basert på ITIL? Få innføring i hva ITIL og IT Service Management omfatter.