Kompetanseutveksling i Norden

Mandag 11. januar dro Den norske dataforening til København for å dele erfaringer med våre skandinaviske søsterforeninger: Dansk IT og Dataföreningen i Sverige.

Den norske dataforening gjennomgår store endringer for tiden. Det å samarbeide med andre som driver med det samme som vi gjør er særdeles verdifullt i det arbeidet. I København samlet de skandinaviske dataforeningene seg for å utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Daglig leder Marianne Hofseth-Olsen er initiativtaker til samarbeid og tok selv turen til Danmark:

«Vi opplevde turen som veldig konstruktiv og fantastisk motiverende. Det første vi tok for oss var å gi en introduksjon av arbeidet i hver «Vi opplevde turen som veldig konstruktiv og utrolig nyttig. Først tok vi en kort gjennomgang av hver enkelt forenings arbeid, med fokus på medlemsverdi og -fordeler, rekruttering, kommersielle aktiviteter, særlige interessante prosjekter og hvordan vi deltar i den offentlige debatten«

Internasjonalt samarbeid

Neste punkt på agendaen var å diskutere internasjonalt samarbeid, Etter en hyggelig dansk frokost (lunsj) var neste punkt på agendaen å diskutere internasjonalt samarbeid. Det ble enighet om å jobbe videre for å øke kompetanse- og erfaringsutveksling mellom landene i hele Norden. Det ble også besluttet å søke midler fra Nordisk råd for å lage et felles arrangement i 2022.

Dansk IT, Den norske dataforening og Dataföreningen i Sverige er alle medlem i den europeiske paraplyorganisasjonen for dataforeninger, CEPIS. Et viktig diskusjonspunkt i møtet var den opplevde verdien av medlemskapet i CEPIS, og hvordan de nordiske dataforeningene kan få best mulig utbytte. Nylig ble Aida Omerovic valgt inn i styret for Norge, noe som er positivt for alle tre foreninger.

Marianne oppsummerer møtet med foreningene slik:

«Dette møtet var et viktig første steg på veien mot et nordisk samarbeid, og ikke minst er det uvurderlig å kunne benytte seg av så mye opparbeidet kompetanse og kunnskap på tvers av landegrensene. Vi dro tilbake med mange gode ideer og enorm motivasjon, og gleder oss til å samarbeide videre med både Dataföreningen i Sverige og Dansk IT!«

Fra venstre: Rikke Hvilshøjadm. direktør, Dansk IT, Petter Trollvik økonomimedarbeider, Den norske dataforening, Leif Häggmark ordförande, Dataföreningen, Sigbjørn Stedjeforretningsutvikler, Den norske dataforening, Christer BergCEO, Dataföreningen, Louise Wagnerchef for efterutdanning, Dansk IT, Hans Ravnkjær Larsenkonferencechef, Dansk IT, Marianne Hofseth-Olsendaglig leder, Den norske dataforening, Kim Stensdal, chef for kommunikasjon og viden, Dansk IT