Heder og ære venter ... Lager du Norges smarteste smartby-løsning?

Dette er til deg som jobber med smarte byer: Ære og berømmelse som takk for innsatsen kan være rett rundt hjørnet. Dataforeningen kårer årets beste smartby-løsning.

Frode Kjos

─ Alle byer har sin egen smartby-satsning. Jeg skulle ønske kommuner og byer var enda flinkere til å dele løsninger og erfaringer.

Det er Frode Kjos i faggruppen Smartebyer som sier dette. Frode og faggruppen jakter på Norges smarteste smartbyløsning.

Nominér din kandidat her. Frist: 7. januar

Hva som er Smartby-løsning 2019 blir kjent på Software 2020. De tre finalekandidatene får muligheten til å presentere sin løsning for opptil 500 kolleger fra IT-bransjen.

Tung jury

Vinneren pekes ut av en jury med blant andre adm dir Bernt Reitan Jenssen fra Ruter, Oslos (snart tidligere) finansbyråd Robert Steen, og Berit Svendsen, toppleder i Vipps.

Robert Steen (Foto: Wikipedia)
Robert Steen (foto: Wikipedia)

Juryleder er Dataforeningens generalsekretær Christian Torp.

SmartBy-løsninger er løsninger som bidrar til at SmartBy-målene oppnås. Dette kan være løsninger innenfor helse, samferdsel, bygninger, infrastruktur. Men også andre innovative og verdidrivende tjenester er aktuelle kandidater.

Selv om digital teknologi er grunnlaget i SmartBy-løsningene, er det ikke teknologi som i seg selv er målet. Teknologien er kun et middel for å oppnå konkrete mål for menneskene.

Bærekraftsmål

─ Hvorfor er det viktig at byene blir smartere?

─ FNs bærekraftsmål er ofte underliggende drivere i smartby-initiativer, svarer han. ─ En Smart by bruker digital teknologi til å gjøre byen til et bedre steder å leve, bo og arbeide i. SmartBy-initiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, samt å redusere klima- og miljøproblemer i byene.

─ Vi blir eldre, og flere vil bo i byer og tettsteder. Det krever smarte løsninger for ressursfordeling. Da må vi også ha mer effektive løsninger.

Siden sist

Forrige vinner av denne prisen var Stavanger for sin åpne, transparente datadelingsstrategi.

─ Hva er de viktigste tingene som har skjedd siden forrige kåring?

─ Vi ser en stadig økende bevissthet om verdi av data. Kunstig intelligens er kommet sterkere på banen, og det er stadig sterkere fokus på skytjenester. Og, ikke minst: regjeringen har lansert sin digitaliseringstrategi.

Byggebransjen neste

─ Hvilke trender ser du for 2020?

─ Sirkulær økonomi blir noe vi alle bevisst eller ubevisst kommer til å forholde oss til, både som bedrifter og som enkeltindivider. Byggebransjen synes jeg er spesiell interessant. Bygninger står for 40 prosent av energibruken og 40 prosent av CO2-utslippet på verdensbasis.

─ Her vil det komme mange nye løsninger utarbeidet av bransjen selv, fra andre bransjer med disruptive løsninger, samt gjennom pålegg, reguleringer og incentiver fra myndighetene.

De unge er pådrivere

Til daglig er Frode konsulent innen smarte transportløsninger i CGI. Han ser klare tendenser til at en ny, mer miljøbevisst generasjon nå entrer banen.

─ Jeg har jobbet med mobilitetsløsninger lenge, og trender herfra vil gjøre seg gjeldende i mange bransjer. Det å eie bil for eksempel: Mange av dagens unge ønsker ikke bruke en årslønn på noe som står ubrukt 95 prosent av tiden. De vil benytte tjenester som løser et kortsiktig behov – å flytte seg fra A til B.

─ I utviklingen av smartby-løsninger tror jeg det er viktig å ha disse megatrendene i bakhodet.

Smartby 2019

Norge er et land med mange dyktige aktører som utvikler og leverer SmartBy-løsninger. Disse aktørene fortjener å synliggjøres og løftes frem som gode eksempler.

Kåringen av beste Smartby-løsning er et av Den norske dataforenings initiativ for å bidra til dette.

Les mer om kriterier og påmelding.

Tung faggruppe

I faggruppen Smartebyer sitter det folk fra virksomheter som Microsoft, Statens vegvesen, Rejlers, Telenor, Cisco, Bouvet, CGI og Nav.