Landsmøtet i DND 29. april Landsmøtet vedtok én forening

En historisk kursendring

På Dataforeningens landsmøte 29. april ble en historisk kursendring vedtatt. Gjennom årene har Dataforeningen vært en sammenslutning av uavhengige distriktsforeninger. Nå er vi blitt én nasjonal forening, med ett styre og ett organisasjonsnummer. 

Terje Wold, leder av det nye landsstyret, er glad for den vellykkete prosessen og lettet over det endelige vedtaket. Vedtektsendringen krevde 2/3 flertall, og i avstemmingen kom det ingen stemmer imot, og kun en blank.

Dataforeningen vil nå være en adskillig enklere og smidigere forening med mer effektiv drift og kortere beslutningsprosesser. 

Marianne Hofseth-Olsen, daglig leder i administrasjonen, er også stolt og glad over at omorganiseringsprosessen endte med vedtak. Nå skal Dataforeningen bli en enda viktigere del av it-miljøet – og det i lang tid fremover!