LEDELSE I EN STADIG MER SAMMENKOBLET VERDEN

24. januar 2018 Av: Thomas Fasteng

Når vi ser på organisasjoner og foreninger som et nettverk, kommer nettverkene i alle slags former og fasonger. Ingen organisasjoner er like.

dnd nettverk

DND starter 2018 med å få bedre innsikt i hvordan vi kan skape mer verdi for våre medlemmer.

Hvordan vi kan bidra til samarbeid på tvers av IT foreningene, og bli en sterkere pådriver for å gjøre Norge til en ledende IT nasjon.
Det er stor entusiasme i styret og vi tar en del grep for å komme i en god posisjon.

Sammen med JOIN21 tester vi ut en metode for å kartlegge DND nettverket.
Metoden benyttes til å kartlegge og forbedre forretningsprosesser som for eksempel samhandling, innovasjon, beslutninger, partnernettverk.

Vi er av de første i Norge, som prøver en slik kartlegging.
Det er få eksempler på kartlegging av mer løselig koblede nettverk som DND nettverket med medlemmer, ildsjeler, og foredragsholdere.

Vi har laget en pilot, der vi tester dette med tilfeldig utvalgte i DND nettverket.
Innspillene vil være av stor betydning for hvordan vi endrer oss for å sikre bedre verdi for våre medlemmer.

Arbeidet startet med å forstå våre ambisjoner, hvilke problemer vi løser for våre kunder/medlemmer, og hvordan bedre tilrettelegge og utnytte den ekspertisen som finnes i DND nettverket.

Verdiskaping handler om å sette kunnskap i bevegelse.

Dere som får denne e-posten har fått en mulighet til å være med på nettverksundersøkelsen, som selvfølgelig er frivillig.

DND er behandlingsansvarlig og benytter JOIN21 AS (org.no. 919 290 153) sine systemer for gjennomføring av undersøkelsen. DND og JOIN21 AS har signert en databehandleravtale iht personopplysningslovens § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2.

Dersom du er en av de tilfeldig utvalgte og du samtykker til den frivillige undersøkelsen, vil følgende opplysninger registreres: Bakgrunnsinformasjon som din ekspertise, utfordringer ift digitalisering i din organisasjon / bedrift, og en antagelse om hvor mye tid du kan være villig til å investere i nettverksgrupper. Ditt nettverk i DND, dine råd og innspill til DNDi forhold til kultur, hvor gode vi er til å dele og kreditere hverandre samt hvilken verdi DND gir eller kan gir deg. Dataen fra undersøkelsen vil slettes når rapporten er ferdigstilt og senest innen 1. april 2018.

Vi håper dere vil være med på denne piloten som vil hjelpe oss, vi anonymiserer dataene og deler funnene så snart vi har en god svarprosent og har analysert dataene.

Som nevnt over, har vi tatt ut et tilfeldig utvalg, om du ikke får tilsendt undersøkelsen og ønsker å være med i undersøkelsen og lære litt om nettverk, vennligst ta kontakt med vår medlemsservice post@dnd.no, merk med "nettverksundersøkelse" eventuelt telefon +47 22 36 48 80.

Dersom vi har registret feil informasjon i vårt medlemsregister eller du ikke ønsker å motta fremtidig spørreundersøkelser fra DND, vennligst ta kontakt med vår medlemsservice post@dnd.no, "nettverksundersøkelse" telefon +47 22 36 48 80.

Dersom du har deltatt i undersøkelsen og ønsker å slette, rette eller endre informasjonen du har gitt oss, vennligst ta kontakt med medlemsservice post@dnd.no, telefon +47 22 36 48 80.

Vi ser frem til mulighetene i 2018 og gleder oss til å se dere på noen av arrangementene i 2018.