Ledig stilling som prosjektleder i Den norske dataforening

Den norske dataforening er Norges største nettverk for IT- og digitaliseringsprofesjonelle. Her møtes vi på nøytral grunn for å lære av hverandre og sammen sikre at vår digitale fremtid også bygges på grunnleggende samfunnsverdier.

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av foreningen, og Landsmøtet har vedtatt at vi skal innføre en ny, forenklet styringsmodell. En arbeidsgruppe med representanter fra alle distrikter skal detaljere modellen, skape forankring og gjennomføre alle forberedelser for implementering.

Vi søker etter en prosjektleder i deltidsstilling for å lede dette arbeidet. Estimert arbeidsmengde 20-40 % stilling. Prosjektet ferdigstilles ila våren 2021. Lønn etter avtale, og oppstart snarest.

Har du lyst til å bidra?

Ta kontakt med: