Vi vil høre fra deg Lovgrunnlag for datadeling

Det er mange av dere som har gjort dere betraktninger rundt hvordan loven medvirker eller motvirker digitalisering.

Få også med deg: Kollokvie med Arve Føyen

For å nå målene i digitaliseringsstrategien er det en del tilpasninger som må gjøres til lovgrunnlaget, blant annet på datadeling i det offentlige og offentlig/privat.

Dataforeningen har derfor blitt utfordret av digitaliseringsministeren til å se om eksisterende lovverk harmoniserer med digitaliseringsstrategien.

Det er mange av dere som har gjort dere betraktninger rundt hvordan loven medvirker eller motvirker digitalisering. Derfor vil vi høre fra dere, og gi dere en mulighet til å påvirke.

Resultatet blir en rapport, som utarbeides i samarbeid med Norstella, som skal overrekkes digitaliseringsministeren.

Du trenger ikke være jurist for å svare. Det holder å beskrive utfordringene slik du ser dem.