– Mangler en hånd på rattet i digitaliseringen av Norge

At vi står uten en egen minister med ansvar for digitalisering i 2022, er hårreisende, sier Marianne Hofseth-Olsen.

– Det bremser utviklingen, og setter oss tilbake i en situasjon der utfordringene står i kø. Estland har gjort en tydelig prioritering med utnevnelsen av en egen IT-minister. Her må Støre og regjeringen ta ansvar!

Marianne Hofseth-Olsen, daglig leder i Den norske dataforening, forteller at hun har mange engasjerte medlemmer som er fortvilte over regjeringens manglende fokus på digitalisering.

Marianne Hofseth-Olsen, daglig leder i Dataforeningen

Hofseth-Olsen deltok den 7. september på konferansen Digital North i regi av Nordisk Ministerråd. Utfordringene er mange, og Hofseth-Olsen betegner det som ansvarsfraskrivelse fra regjeringens side når de opptrer uten en helhetlig plan, og uten en samlende hånd på rattet.

– Klimautslipp, global matmangel og cybertrussel er bare noen av utfordringene som gjør deling av data, samarbeid på tvers av bransjer og mellom offentlige og private virksomheter helt nødvendig. Og regjeringen har et særlig ansvar. Fra før av vet vi at IT-prosjekter i det offentlige kan ta opptil 10 år fra bevillingen kommer, til systemet lanseres. Da er det allerede gammelt nytt. Måten staten jobber med digitalisering må endres, fastslår Hofseth-Olsen.

Les mer om den nordiske konferansen Digital North i Computerworld: Utvider nordisk-baltisk samarbeid til å omfatte sikkerhet