Ukeklikk 37, 2023 Nå kan du påvirke hvordan Norge skal digitaliseres (eller kanskje bli en digital engel?)

Tilbakeblikk på uken som gikk og fremblikk på ukene som kommer. Og: Den etterlengtede IT-kalenderen!

Regjeringen har startet arbeidet med ny, nasjonal digitaliseringsstrategi. Dataforeningen er blitt invitert til å komme med innspill. Og Dataforeningen – det er deg, det!

AI-milliarden og …

I forrige ukeklikk etterlyste vi tanker om hvordan Norge best bruker regjeringens AI-milliard. Vi fikk et par håndfuller med svært gode og gjennomtenkte innspill. Vi har lagd en liten oppsummering som du kan lese her. Det er absolutt verdt tiden din.

De som ga tilbakemelding er også blitt spurt om de ønsker å engasjere seg ytterligere i DNDs IT-politiske aktiviteter. De fleste, faktisk alle, svarte ja. Dette kommer vi tilbake til.

… digitaliseringsstrategien

Neste IT-politiske initiativ fra Dataforeningen er å gi innspill til regjeringens varslede digitaliseringsstrategi. Målet for arbeidet er en samordning og utvikling av en helhetlig politikk som skal fungere både i offentlig og i privat sektor. Strategiens formål er å stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for digitalisering i næringslivet og adressere viktige samfunnsspørsmål. Forholdet til tech-gigantene og behovet for sterkere regulering av nye teknologier som for eksempel kunstig intelligens, er konkrete saker som nevnes.

Invitasjonen fra regjeringen er gått ut til en rekke ulike aktører innen næringsliv, akademia, sivilsamfunn og offentlig sektor. Det er forventninger at strategien skal gjenspeile drivkreftene og utviklingstrekkene som vil påvirke samfunnet generelt, og som strategien derfor bør ta høyde for:

Hvilke muligheter og utfordringer fører digitaliseringen med seg? Og, hvordan kan regjeringen bidra til å løse disse utfordringene?

Foreningen vår har slagordet «Sammen utvikler vi den digitale fremtiden», og vi bør bidra positivt på diverse offentlige arenaer, spesielt der hvor vi kan nå beslutningstakerne direkte.

Benytt muligheten du nå har til å påvirke prosessene frem til det blir foretatt viktige, nasjonale beslutninger på våre områder!

Frist for innspillene til regjeringen er 30. november. Vi i Dataforeningen ønsker dine forslag godt i forkant. Her kan du fylle ut skjema med dine innspill som du sender oss i Dataforeningen innen neste onsdag (25. oktober).

… og digital inkludering

Et tredje område Dataforeningen der ønsker å engasjere seg, er i forbindelse med regjeringens «Handlingsplan for auka inkludering i eit digitalt samfunn». Planen følges opp med flere samarbeidstiltak. Vi deltar i et større samarbeidsforum; vi ser for oss at når regjeringen skal «utgreie etablering av ei ordning for at brukarar som kan ha behov for grunnleggande IT-støtte får tilbod om enkel hjelp med installasjon av appar, digitale tenester og sosiale medium – kalla ‘IT-fiksarar’», så er de mange tusen medlemmene våre, spredd over det ganske land, et godt sted å starte.

Dine tanker om dette? Kunne du tenke deg å være en «digital engel»? Del din respons med paal@dnd.no.

Hva mer skjer?

Dataforeningen er en så langt 70 år lang dugnad, og sentralt i dugnaden står de mange faggruppene våre. Den fulle oversikten over hva de har funnet på får du i IT-kalenderen nederst i mailen, med enda flere detaljer på arrangementssiden vår. Men her er noen høydepunkter:

Fremtidens digitale borger: Et kjempespennende og viktig nytt nettverk for deg som er opptatt av (digitale) oppvekstvilkår for den oppvoksende generasjon. Vi trenger ildsjeler som ønsker seg å engasjere seg i dette. Bli med på den første samlingen og vurder om dette er noe for deg å engasjere deg i.

ARK 2023: Er du opptatt av IT-arkitektur bør du ikke gå glipp av denne årlige konferansen, hvor du virkelig får brynt deg på gode foredrag og mange likesinnede du kan dele erfaringer med. ARK skjer den 15. november i Oslo.

Innsiktsprisen: I januar 2024 er det fjerde gang Dataforeningen kårer en vinner av Innsiktsprisen (en videreføring av BI-prisen som startet i 2009). Fjorårets vinner av Innsiktsprisen ble Aker BP. Blir din virksomhet årets vinner? Da må du først nomineres. (Ikke vær beskjeden.)

Trondheim Developer Conference (TDC): Så langt ser det ut som om mellom 600 og 700 profesjonelle finner veien til trønderhovedstaden og TDC. Det blir en stor faglig fest, og det hele skjer den 23. oktober.

Trondheim, og senere Bergen, er dessuten åsted for regionale versjoner av Make Data Smart. Oslo-versjonen av konferansen gikk av stabelen i forrige uke med mer enn 400 deltakere. I Trondheim skjer det den 16. november, og i Bergen den 29. november.

ERP 2023: oppvarmingen til årets ERP-konferanse, som avholdes 30. oktober, har vi en nyhet for deg som virkelig brenner for dette området: En egen ERP-cast i 13 episoder!

DMBOK book club: Vi kan nå også invitere til et åtte ukers langt klubbmøte (ja da, ikke hele tiden da) i den splitter nye DMBOK book club, i regi av DAMA Norway. Er du inne i Data Management-sfæren, er dette kanskje noe du skal kaste deg på. 

Hva planlegger vi?
Du kommer til å se og høre stadig mer fra Dataforeningen i tiden som kommer. Ikke bare i e-posten din, men i mediene, høringer, i samarbeidskonstellasjoner med myndigheter og andre organisasjoner, og i forbindelse med nye satsinger.

IT-kontrakter – og -juss: 30. november arrangerer vi enda en gang IT-kontraktsdagen. Men nå har vi enda flere godbiter for deg som er opptatt av lov, rett og data. I desember drar vi i gang vårt nye nettverk for deg som ønsker å treffe, diskutere med og lære av likesinnede som er opptatt av IT og jus, særlig kontraktsjus. Vi åpner snart for påmelding til nettverket med et svært begrenset antall plasser. Medlemmer vil bli prioritert. Vil du vite mer, ta kontakt med Hedvig Poulsen på hedvig@dnd.no

Det er Hedvig Poulsen du vil snakke med.

Vi styrker også kurssatsingen vår på andre områder. Har du et kurs du tror vil passe inn i vår kursportefølje? Ta kontakt med Hedvig Poulsen på hedvig@dnd.no for å lufte dine ideer. 

IT-kalenderen

Du har mange muligheter for faglig påfyll og nettverksbygging hos DND. Full oversikt finner du her. Husk at som medlem deltar du på de fleste møter gratis og får gode rabatter på kurs og konferanser. Ikke-medlem? Test oss! Du får to gratis nettverksmøter. 

19. okt. | Halvdagskonferanse Oslo | Service Management
23. okt. | Konferanse Trondheim | TDC Trondheim Developer Conference
24. okt. | Frokostmøte Oslo | Kickoff: Fremtidens digitale borger
26. okt. | Nettverksmøte Trondheim | Transformasjon og smidighet: To inspirasjonsforedrag
30. okt. | Konferanse Oslo | ERP med Bo Hjort Christensen
7. nov. | Frokostmøte Oslo | Bygg, anlegg og eiendom
15. nov. | Konferanse Oslo | ARK 2023 – Morgendagens applikasjoner
16. nov. | Konferanse Trondheim | Make Data Smart 2023
29. nov | Konferanse Bergen | Make Data Smart 2023
30. nov | Konferanse Oslo | IT-kontraktsdagen
29. nov – 2. des | Online konferanse | DAMA EMEA Conference
30. nov. | Konferanse Oslo | IT-Kontraktsdagen
14. feb. 24| Konferanse Oslo | DND 24
4.-6. mars 24. | Kurs Oslo | Advanced Cloud Architecture with Residuality Theory
5.-6. mar. 24 | Konferanse Trondheim | Betalingsformidling 2024
19.-20. mar 24 | Konferanse Oslo | eHelse 2024
24. apr. 24 | Halvdagskonferanse Trondheim | Frøya 2024
15.-16. apr. 24 | Konferanse Sandefjord | Yggdrasil 2024