Nasjonal digitaliseringsstrategi Nå trenger vi alle våre medlemmers beste råd om digitalisering!

Før den 30. november skal vi sende våre beste strategi-innspill om digitalisering til den norske regjering. Sørg for at vi får med dine gode råd.

Regjeringen arbeider med ny digitaliseringsstrategi for Norge og har bedt om innspill. Dataforeningen ønsker å bidra til regjeringens strategi, fordi det er vi som gjør selve digitaliseringsjobben.  

Administrasjonen i Dataforeningen har jobbet frem en beskrivelse av drivkrefter og mulige temaområder for strategien, blant annet basert på en del innspill fra enkeltmedlemmer i foreningen. 

Denne uken inviterer vi alle ildsjelene våre til å komme med sine innspill

– Nå trenger vi virkelig faggruppenes gode råd! Medlemmene våre har inngående kjennskap til digitaliseringens muligheter og utfordringer. Gjennom sitt arbeid i IT-bransjene er dette unik kunnskap om tiltak som bør innføres i næringslivet og det offentlige, sier Paal Leveraas, interim leder i Dataforeningen.

Målet med innspillsmøtet, som avholdes på Teams onsdag 22. november 16.30-18.00, er å komme frem til det foreningen mener er de viktigste digitaliseringsutfordringene fremover, og hvordan strategien kan svare på disse.

Endelig frist for å sende innspill til departementet er torsdag den 30. november. Her kan dere lese mer om digitaliseringsstrategien på regjeringens egne sider.

Onsdag 22. november klokken 16.30 – 18.00 inviterer vi fagstyrer til innspillsmøte til Regjeringens digitaliseringsstrategi. Meld deg på her.

Her kan dere se hva vi har utarbeidet så langt.