dndnettverk300x

LEDELSE I EN STADIG MER SAMMENKOBLET VERDEN

Når vi ser på organisasjoner og foreninger som et nettverk, kommer nettverkene i alle slags former og fasonger. Ingen organisasjoner er like.

24. januar 2018
Oslobørs-160x160

Strategisk nettverk for IT-Direktører (SnIT)

Møter høsten 2018

Strategisk nettverk for IT-Direktører samler IT-Direktører fra både privat og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens størrelse.

NorHIT-logo_transparent_u_subline11

NorHIT - Norsk Helse-IT

NorHIT, Norsk Helse-IT, ble etablert 16. desember 2011 og er Den Norske Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren. NorHIT drives av et styre som har representanter fra hele Helse-Norge, både leverandørsiden, helsesektoren, forskning og næringsliv.

RSS feed