Toppmøte med SnIT Nikolai Astrup utfordret DNDs IT-topper til å bidra i digitaliseringen

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup ba onsdag IT-toppene i SnIT om konkrete innspill til det videre digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor.

— Jeg vil gjerne ha konkrete tilbakemeldinger på barrierer og hvilke områder vi trenger lover og regler på for å lykkes med sømløse tjenester, sa digitaliseringsminister Nikolai Astrup til Dataforeningens nettverk for IT-ledere, SnIT.

Det var onsdag 18 september Astrup møtte SnIT-medlemmene til det som utviklet seg til en intim og konstruktiv toveis dialog.

Christian Torp og Nikolai Astrup

«Bestilling»

Astrups ønske om tilbakemeldinger kom som et svar på generalsekretær Christian Torps oppfordring om å gi en «bestilling» til de fremmøtte IT-toppene.

— Alle innspill om hva vi kan gjøre annerledes slik at dere lykkes med digitalisering tar vi med glede imot, la han til.

— Døren står åpen. Jeg tar imot tilbakemeldinger enten via Dataforeningen eller direkte. Men vær presis og konkret på hva som er problemet.

«Døren står åpen. Jeg tar imot tilbakemeldinger enten via Dataforeningen eller direkte. Men vær presis og konkret på hva som er problemet.»

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Deling av data

Digitalisering og deling av data stod veldig sentralt i møtet mellom IT-toppene og ministeren.

— Vi har organisert oss som vi gjør i Norge av mange gode grunner, innledet Astrup. — Digitalisering er ikke en av dem.

Han viste til at digitalisering, og spesielt ønsket om deling av data, utfordrer sektoransvar.

— Deling av data står sentralt i digitaliseringsstrategien vår. Det skal være sømløs deling hvor data legges inn kun en gang. Dette skal vi prøve å få til samntidig som det profesjonelle sektoransvaret skal ivaretas.

Han sammenlignet offentlig og privat sektor, og pekte på debatten knyttet til at mange virksomheter i det private er litt for ivrige til å dele data om brukeres adferd og aktivitet.

— I offentlig sektor er behovet stikk motsatt, sa han. — Vi må dele mye mer enn vi gjør i dag.

«Vi har organisert oss som vi gjør i Norge av mange gode grunne. Digitalisering er ikke en av dem.»

Nikolai Astrup

Private delingssinker?

I den etterfølgende samtalen med SnIT-medlemmene ble det påpekt at mange offentlige virksomheter og etater er blitt mye flinkere til å tenke deling, mens mange private aktører går i motsatt retning, og sinker deling av data.

— Det er stor vilje til å dele data mellom offentlige aktører, men det er ikke den samme viljen i privat sektor, sa Svein Taksdal fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. — De er redde for at det skal være konkurransevridende.

Helsedata en joker

Når man snakker om datadeling i det offentlige blir gjerne Norges unike fortrinn på helsedata løftet frem.

— Helsedata er en joker i mange løsninger i offentlig sektor, men utfordringen er å at det er så mange barrierer for å ta det i bruk, sa DNDs generalsekretær Christian Torp.

— Google sa til meg at vi «har uendelig større ressurser enn dere til å investere i AI», svarte Astrup. «Likevel kommer vi ikke til å få til det dere kan få til med de norske helsedataene», la Google-folkene til.

— Det som er viktig nå er at dere gir konkrete og tydelige innspill til hvilke barrierer – på dette og andre områder – som må fjernes, tilføyde han og gjentok: — Det må være konkret, med spesfikke referanser til lover og paragrafer som står i veien.

SnIT: Strategisk nettverk for IT-ledere

Asgeir Myhre

Strategisk nettverk for IT-ledere (SnIT) består av et 30-tall toppledere innen IT og digitalisering fra offentlig og privat sektor. Nettverket drives av eks-Teleplan-direktør Asgeir Myhre. Nettverket gjennomfører en rekke aktiviteter både innenlands og utenlands. Kontakt Asgeir om du tenker at du også kan ha nytte av et slikt forum av likesinnede.