Innsiktsprisen 2023 Ny teknologi for havet

En av finalistene til Innsiktsprisen 2023 er det spennende selskapet HUB Ocean som har laget en Dataplatform som heter Ocean Data Platform (ODP). Vi tok en snakk med direktør Jo Øvstaas, om verdien det gir.

1.Hvordan vil du beskrive eller forklare verdiskapingspotensial løsningen har for målgruppen?

– Vi representerer både en «samarbeids-hub», HUB Ocean, og en dataplattform, Ocean Data Platform (ODP). En av tingene vi gjør er å gjøre havdata langt mer tilgjengelig (gjennom samarbeid, data og teknologi) slik at flere kan oppnå 100 prosent havforvaltning som er et av hovedmålene til Havpanelet, sier Jo Øvstaas, Direktør i HUB Ocean.

Jo Øvstaas, Direktør i HUB Ocean.

HUB Ocean har gjennom sin tilknytning til World Economic Forum (WEF) og partnerskap med teknologigiganter som Microsoft, Accenture og Cognite tilgang til et globalt nettverk og avansert teknologi. Det gir brukerne en unik mulighet til å påvirke og forme globale diskusjoner og praksiser innen bærekraftig havøkonomi.

– Med HUB Oceans ledelse i «Ocean Data Action Coalition» og fokus på tverrsektorielt samarbeid, styrker ODP innovasjon og bærekraftige praksiser i sektorer som maritim transport, havvind og akvakultur. Det gir brukerne muligheter til å drive frem nye teknologier og forvaltningspraksiser, forklarer Øvstaas.

Les mer om Innsiktsprisen her

Tilgjengelige data, fleksibilitet og brukergrensesnitt
Øvstaas trekker også frem plattformens tilgjengeliggjøring av data og ikke minst fleksibilitet.

– ODP tilbyr en omfattende samling av havdata, som er tilgjengelig og interoperabelt, i tråd med FAIR-prinsippene for effektiv datadeling. Dette gjør det mulig for brukere, som forskere, industriaktører og forvaltere, å enkelt finne og bruke data tilpasset deres spesifikke behov, sier han.

– Plattformens fleksibilitet til å skape tilpassede data produkter støtter brukere i å utvikle spesifikke løsninger og innsikter, noe som er avgjørende for informerte beslutninger i ulike industrier og politiske sammenhenger. Eksempler er Lusedata-løsningen vår og skipsutslipps-løsning som estimerer sanntids CO2-utslipp fra mer enn 150 000 skip globalt og bruker for å planlegge nye «grønne korridorer» med mer, sier han.

Øvstaas sier også at plattformens grensesnitt som er tilgjengelig for både tekniske og ikke-tekniske brukere, gjør ODP tilgjengelig for et bredt publikum, inkludert akademiske institusjoner, industrier og politiske beslutningstakere og legger til rette for samarbeid på tvers av sektorer.

– ODP spiller en nøkkelrolle i å fremme bærekraftige praksiser og kultur for bevaring, og bidrar til globale anstrengelser for å beskytte og restaurere havene, f. eks. ved å tilrettelegge data for sårbare marine økosystemer, sier han.

Her er juryen som finalistene skal overbevise

Bruk av data, maskinlæring eller analyse i hjerte av løsningen

Hvor stor rolle maskinlæring og analyse spiller i produktet til Ocean Data Platform?

– I den fasen vi er i nå, er det mest fokus på å oppdage åpne havdata, «låse opp» verdifulle data fra industriene og tilby dette gjennom et enhetlig grensesnitt. Måten vi harmoniserer data på gjør det enklere å ta i bruk KI. Vår folkeforsker-app bruker også KI for å analysere/klassifisere bilder. Det er en eksponentiell vekst i ustrukturerte havdata som vil gjøre at KI blir enda mer sentralt framover. Vi har så vidt sett starten, sier Øvstaas.

Er maskinlæring eller dataanalyse metoder som brukes i produktet godt etablerte metoder eller er de nye?

-Det er alt fra «standard» metoder for f.eks. tolkning av bilder til mer «moderne» ting som Large Language Models, RAG med mer for å enten «snakke» med dataene i naturlig språk eller analyse/visualisere data, sier han.

Hvordan er de posisjonert i forhold til internasjonal forsknings / utviklingsfront?

– Vi utfører ikke havforskning som sådan, men bygger en helt unik skybasert og veldig skalerbar dataplattform som tenker nytt når det gjelder lagring og prosessering av enorme mengder geospatial havdata. Vi ser at de store internasjonale havforskningsinstitusjonene omfavner løsningen vår. Vi er en sentral partnere i EUs største prosjekt for digitale tvillinger i havet, sier han.

Oppfyllelse av organisasjonelle og tekniske krav.
Juryen for innsiktsprisen vurderer hvor god løsningen er fra teknisk side og vurderer ut fra :

Skalérbarhet
Performance
Brukervennlighet / enkelhet
Sikkerhet
Arkitektur

– Vi jobber med de aller største osenografiske datasett, f.eks. World Ocean Database med 4+ milliarder datapunkter og tilbyr en skalerbarhet som ikke finnes andre steder i dette segmentet. Man kan også gjøre svært avanserte geospatial-spørringer og få svar på kort tid («sub-second» i de fleste tilfeller), sier Øvstaas.

Hva er/ikke er en innovasjon for Ocean Data Platform?

– De fleste eksisterende havdata-portaler er «portaler» og ikke plattformer. Noe av det som er innovativt i ODP er:

– Selvbetjente løsninger for data inn og data ut, dvs. et plattform-tankesett

– En unik måte å lagre havdata på, dvs. med «geo-partisjonerte filer og skyoptimaliserte geospatial-formater», noe som gjør løsningen veldig skalerbar og økonomisk i drift

– APIer; i motsetning til de fleste havdataportaler tilbyr vi moderne APIs

– Støtte for «alt» av havdata: I motsetning til de fleste havdataportaler støtter vi de aller fleste kategorier av havdata, dvs. historiske/aggregerte data, sanntid, simulert, samt de fleste disipliner innen havforskning, dvs. havbunn, vannkolonne, artsmangfold, lyd, bilde, video med mer.

Øvstaas forteller videre:
– Vi kobler inn industriene og får dem til å dele verdifulle data som av ulike årsaker blir liggende ubrukt. F. eks at undervannsrobotikk hos et oljeselskap deler vannkolonne-data som kan brukes av forskere for å forbedre klimamodeller

– Vi insentiverer havindustriene til å dele mer data og gå mot «natur-positiv». Vi er f.eks. en del av Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) «Science RoCS» initiativ der vi hjelper til med å gjøre «alle nytteskip til forskningsskip» ved å dele relevante data, sier han.

Meld deg på arrangementet Innsiktsprisen og stem på din favoritt!