Innsiktsprisen 2023 Ny teknologi vil gi mer kostnadseffektiv og ferskere frukt

En av finalistene til Innsiktsprisen 2023 er det kjente selskapet BAMA som gir det norske folk frukt og grønt. BAMA har laget en spennende applikasjon som gjør frukten mer bærekraftig og ferskere. Vi tok en prat med Hans Martin Espegren, avdelingsleder Data Science i BAMA.

Hvordan vil du beskrive verdiskapingspotensialet løsningen har for målgruppene?

– BAMA kjøper inn fersk frukt og grønt fra over 80 ulike land og har et logistikkansvar som strekker seg fra produsent til butikk. Totalt er BAMA ansvarlig for transport av over 500.000 tonn frukt og grønt årlig. Verdikjeden vår er svært kompleks, og antall mulige transportalternativer er nærmest uendelige, sier Hans Martin Espegren i BAMA.

Historisk har den massive oppgaven med transportplanlegging blitt håndtert ved hjelp av manuelle prosesser og Excel-ark.

– SmartTransport er en banebrytende applikasjon som betydelig effektiviserer, automatiserer og optimaliserer arbeidet til våre transportplanleggere. I tillegg reduseres potensialet for menneskelige feil og avhengigheten til individuell erfaring. Dette resulterer i direkte fordeler for våre kunder gjennom mer effektiv logistikk og ferskere varer til forbrukerne, forklarer  Espegren.

Kostnadseffektiv og mer bærekraftig frukt og grønt
Espegren forteller at løsningen i første omgang er blitt rullet ut for transport fra Spania til Norge.

– Basert på dette ligger vi allerede an til å spare minst 8 millioner kroner årlig. Dette er basert på forbedret utnyttelse av våre lastebiler og smartere pakking av varer og paller.

Et konkret eksempel er at vi ved hjelp av SmartTransport klarer å effektivt organisere og samlaste varer for direkteleveranser til kundene. Dette betyr at lastebilene kan kjøre direkte fra produsenter i Spania til BAMAs kunder i Norge, uten å måtte via en logistikkterminal, sier han.


Det gir både lavere transportkostnader mer bærekraftig logistikk, og ikke minst: ferskere frukt og grønt i butikken.

Bruk av data, maskinlæring eller analyse i hjerte av løsningen

Hvor stor rolle maskinlæring og analyse spiller i produktet til Bama Smart Transport?

– Kjernen i BAMA SmartTransport er vår egenutviklede optimeringsmodell. Denne er basert på Mixed Integer Linear Programming og er drevet av kraftige virtuelle maskiner i skyen.

SmartTransport er designet for å gi datadrevet beslutningsstøtte til BAMA transportplanleggere ved å sikre optimalisering av kostnader, fremme bærekraftige løsninger og garantere friskheten av våre varer, forklarer Espegren.

Er maskinlæring eller dataanalyse metoder som brukes i produktet godt etablerte metoder eller er de nye?

– Matematisk optimering og Mixed Interger Linear Programming er godt etablerte metoder, og de teoretiske konseptene går tilbake til 1940-tallet. De seneste år har det imidlertid skjedd enorme fremskritt innen databehandling og prosessorkraft. Vi har nå mulighet til å løse langt større optimeringsproblemer enn tidligere innenfor akseptable tidskrav, sier han.

Selv om de teoretiske konseptene går langt tilbake, representerer SmartTransport en betydelig innovasjon i bransjen.

– Vi har utviklet en spesialtilpasset optimeringsmodell som tar hensyn til BAMAs unike verdikjede og spesifikke utfordringer, sier han.

Hvordan er de posisjonert i forhold til internasjonal forsknings/utviklingsfront?

– Vår innovative applikasjon for transportplanlegging posisjonerer oss i front av bransjen og reflekterer vårt engasjement i å følge den internasjonale forsknings- og utviklingsfronten.

Optimeringsmodellen vår er på høyde med ledende løsninger internasjonalt, samtidig somden er skreddersydd til BAMAs spesifikke logistikkutfordringer, forklarer Espegren.

Som kandidat til årets Innsiktspris vil juryen vurdere hvor god løsningen er fra teknisk side. Og Espegren mener at deres løsning er på høyde med de beste.

– Fra et teknisk perspektiv er BAMA SmartTransport innovativ og robust. Løsningen er bygget på Azure for skalerbarhet og sikkerhet. Til sammen gir dette BAMAs transportplanleggere verktøyet de trenger for å ta datadrevne avgjørelser raskt, sier han.

Espegren forklarer at gjennom utviklingen av applikasjonen har det vært lagt stor vekt på å gjøre løsningen fleksibel og skalerbar.

– BAMA SmartTransport er tilrettelagt for integrasjon med fremtidige teknologiske innovasjoner, som for eksempel AI-drevne prediksjoner og automatisert lastebilstyring, sier han.

Hva er/ikke er en innovasjon for Bama Smart Transport?

– BAMA SmartTransport ble satt i produksjon i september 2023 og har revolusjonert transportplanleggingen i BAMA. Vi har forvandlet tradisjonell transportplanlegging til en moderne, teknologidrevet prosess. Det har ført til betydelige økonomiske besparelser og bidrar til en mer bærekraftig fremtid, sier han.

SmartTransport har blitt kjernen i BAMAs satsning på en datadrevet verdikjede og viser potensialet for teknologisk innovasjon i tradisjonelle bransjer.

– Vi håper denne applikasjonen kan inspirere andre til å bruke innovative, teknologiske løsninger i møte med fremtidens krav til effektivitet og bærekraft, avslutter Espegren.

Meld deg på Innsiktsprisen for 2023 og stem på din favoritt