Nye styrer i regionene! 

Tanja Milicevic, Per Atle Eliassen og David Correira er valgt inn som nye styreleder i regions-styrene. Med det har våre tre regioner tre dyktige og engasjerte fagpersoner som skal skape nye aktiviteter og engasjement. Velkommen!

Nye styrer i regionene! 
 
Dataforeningen er til, og skapes av, IT-profesjonelle, avanserte IT-brukere og mennesker og virksomheter som ser hvilken formidabel, samfunnsbyggende kraft teknologien har. Regionene og faggruppene er ryggraden i Dataforeningen. Den norske dataforeningen er inndelt i tre geografiske regioner og regionenes aktiviteter ledes av et regionsstyret. Styret er en viktig del av Dataforeningen, da de er med på å lede og utvikle foreningen til å nå de målene som er satt. Vi ønsker velkommen til alle nye styremedlemmer!


Styret i region Midt-Nord


I Region Midt-Nord er Per Atle Eliassen valgt som styreleder. DND Midt-Nord har base i Trondheim og har ambisjoner om å få reetablert faggruppeaktiviteter i andre byer i regionen. Per Atle jobber til daglig som virksomhetsarkitekt i Sopra Steria, og sitter også i landsstyret i DND. Region Midt Nord arrangerer bla. Trondheim Developer Conference (TDC), Betalingsformidling og Make Data Smart (Trondheim).

Styret i region Sør-Øst

I region Sør-Øst ble David Aas Correia valgt som styreleder. Han jobber til daglig som konsulent, teamleder og leder av Inmeta bærekraft. Sør-Øst er den største regionen i dataforeningen og arrangerer konferanser som bl.a. IT-kontraktsdagen, Yggdrasil, eHelse, Testdagen ODIN, Praktisk Prosjektledelse, Make Data Smart, ERP, ARK og SW.


Styret i region Vest

I region Vest ble Tanja Milicevic valgt som styreleder. Tanja jobber til daglig som teamleder i Stacc Insight AS, og er også styreleder i DND Bergen. DND Vest har base i Bergen og har sitt eget styre, i tillegg til å ha egne lokalavdelinger: DND Rogaland, DND Bergen og DND Nord-Vestlandet. Vest har nettopp arrangert et vellykket Sikkerhetssymposiet i Bergen.