Faggruppen AI: Nytt fagstyre samlet for sommer-workshop

Faggruppen AI har nylig vært gjennom en prosess for å etablere et nytt fagstyre. Onsdag 12. juni var hele det nye fagstyret samlet for første gang.

Faggruppen AI har nylig vært gjennom en prosess for å etablere et nytt fagstyre. Onsdag 12. juni var hele det nye fagstyret samlet for første gang.

Fra venstre: Daniel Skryseth, Nicholas Karlsen, Pamir Ehsas, Monika Sekelja(online), Mehmet Naci Akkøk, Brian Elvesæter, Espen Remman, Morten Kvellestad, Haakan Dyrseth og Lone Werness Bekkeheien

Anledningen for samlingen var en sommer-workshop hvor medlemmene av det nye fagstyret skulle (1) bli bedre kjent med hverandre, (2) diskutere samarbeid med andre faggrupper i Dataforeningen, og (3) foreslå temaer og starte planleggingen av nettverksmøter som vi ønsker å arrangere framover.

Fagstyret inkluderer personer med bakgrunn som teknologer, gründere og forskere fra både privat og offentlig sektor. Vi har kunnskap og kompetanse på mange ulike aspekter ved kunstig intelligens, inkludert jus, bioteknologi, språkteknologi, generativ AI, arkitektur og sikkerhet, informasjonsforvaltning, kunnskapsgrafer, data science, maskinlæring og maskinsyn.

Fagstyrets brede bakgrunn og kompetanse vil gjøre det mulig å arrangere mange spennende og interessante nettverksmøter i tiden framover. Det første møtet vi planlegger til høsten er en praktisk workshop om hvordan lage en RAG-løsning. Retrieval Augmented Generation (RAG) er en metode for informasjonsinnhenting som brukes i kombinasjon med store språkmodeller som GTP-4 for å motvirke f.eks. “hallusinering” og sikre at svarene som gis er relevante og korrekte.

Vi ser fram til å møte både gamle og nye medlemmer av Dataforeningen på kommende nettverksmøter.

Hilsen

Faggruppen AI