Ukens faggruppe 3PS: 2 ½ P og internasjonale drømmer

De drømmer om internasjonalt samarbeid og erkjenner at en av P-ene får for lite oppmerksomhet. Møt ukens faggruppe 3PS.

«Folk lot være å hente kaffe for å sikre seg plass i neste workshop» , forteller Kristian Mayer begeistret.

Han snakker om konferansen «Praktisk prosjektledelse» som nylig ble kjørt i Oslo. Konferansen var fulltegnet og tilbakemeldingene fra deltakerne var svært gode.

Faggruppene er Dataforeningens viktigste arenaer. Fremover presenterer vi faggrupper, en etter en.

Ukens faggruppe er 3PS – Prosjekt-, program- og porteføljestyring.

Kontinuerlig endring

– Hvis vi skulle sette én faglig merkelapp på faggruppen, hva ville være mest korrekt?

– Prosjektledelse, program- og porteføljestyring. Vårt fokus er å dele erfaring om disse områdene, samt å få erfaring med nye metoder. Vi er ledere. Det er vi som legger puslespillet av team som skal løse problemer og levere resultater.

– Prosjektledelse er et fag i endring. Den tradisjonelle prosjektlederen, som kjørte fossefallsmetoden, er en annen type enn de fleste prosjektledere i dag. Og vi vet også at vi aldri kommer i mål, vi skal alltid et annet sted, og må være i takt med det som skjer rundt oss. Det er også noe av det vi ønsker av denne faggruppen.

– Hvorfor eksisterer denne faggruppen?

– Vi vil øke kunnskap og utveksle erfaringer om prosjektledelse, programstyring og porteføljestyring. Målgruppen er alle som er interessert i fagområdet i privat og offentlig sektor.

Alle bidrar med det de kan

Hva skaper dere?

– Vi lager arenaer for å diskutere og øke kunnskap om fagområdet gjennom konferanser og nettverksmøter. Eksempler er Praktisk prosjektledelse 2019, Software-konferansene og flere nettverksmøter i gevinstrealisering og programledelse.

Hvordan jobber dere?

– Åtte styremøter per år i Dataforeningens lokaler. I tillegg deltar vi i programkomiteer for konferanser og nettverksmøter. Dette arbeidet deles mellom styremedlemmene. Hver og en bidrar med det de har anledning til.

Drømmer internasjonalt

– Hva drømmer dere om for denne faggruppen?

– Vi drømmer om flere nettverksmøter som muliggjør at flere kan diskutere og dele erfaringer, gjerne som webseminar. Vi drømmer også om samarbeid ut over Norges grenser med faglige søsterorganisasjoner, for eksempel om konferanser eller faglige temaer.

– For det er jo ikke bare vi som driver på med dette. Vi prøver å trekke inn fagmiljøer i andre deler av Norge, spesielt i sammenheng med Software 2020. Det gir resultater, nå kommer to stykker fra region vest inn i vår faggruppe.

– Vi drømmer også om at folk vet hvem prosjektruppen er – når kommer neste nettverksmøte. For, dessverre, noen ganger har ordet prosjektleder en litt støvete klang. Høyst ufortjent, for utrolig mange har nytte av at slike roller finnes.

Teknologi en nøkkel

Hva står i veien for disse drømmene?

– Markedsføringen kan bli bedre. Vi jobber for mer målrettet markedsføring basert på teknologiske løsninger som er lett tilgjengelige slik at vi kan få større synliggjøring av kommende aktiviteter.

– Hvilken støtte trenger dere?

– Teknologiske løsninger for formidling av webseminar eller nettverksmøter som håndteres av DND. Markedsføring i større grad fra DND. Vi ønsker at faggruppen kan få tilgang å selv legge ut informasjon om egna arrangementer. Mulighet å legge ut presentasjoner på vår faggruppeside.

Den manglende P-en

– Hvordan inkludere andre?

– Det er lett for interessenter å søke om å bli med i faggruppen. Det vi savner er en kanal som foredragsholdere kan bruke for å tilby spennende foredrag.

– Noen av oss ønsker også mer fokus på portefølje-p-en. Nå er det to store og en liten P — 2 ½ P — så fagfolk som kan bidra til å utjevne den balansen er spesielt velkomne.

– Hva mer syns dere det er viktig å få frem i en presentasjon av faggruppen?

– Kanskje at gruppen har en uformell, positiv og kreativ stil. Det er åpent for egna initiativer.

De som har svart på spørsmålene på vegne av faggruppen 3PS er Kristian Mayer, Sissel Kjevik og Gunilla Hagstedt.

Faggruppen 3PS. Fra venstre: Sverre Berg, Direktoratet for økonomistyring, Gunilla Hagstedt, Statens vegvesen, Sissel Kjevik, Oslo Kommune Helseetaten, Kristian Bugge Halvorsen, Expiris Ciber, Kristian Andreas Mayer, Bouvet, Silje Endsjø, Den norske dataforening Servicekontor. Håkon Weum Abrahamsen, Accenture AS, Aino Bjørnstad, Atkins Norge AS, Christian Falkenberg-Jensen, Deloitte, Inger Røst, Promis, og Gro Iren Fjellbu Øi, Kriminalomsorgsetaten var ikke tilstede da bildet ble tatt.