Odin 2023 Økt profesjonsfokus for testfaget

Testkonferansen Odin går for ny rekord i 2023 etter fjorårets rekordoppslutning.

– I år ønsker vi å åpne for flere, og legge til rette for et internasjonalt publikum. Det vil bli flere engelskspråklige innlegg og et mer internasjonalt fokus. I tillegg vil deltakerne oppleve at konferansen får et klarere profesjonsfokus, der testutviklere og testledere tilbys rendyrkede spor for nettopp deres arbeidsoppgaver og behov, sier Shomaila Kausar, leder i programkomiteen for testkonferansen Odin, og medlem i faggruppen Software Testing (SWT) i Dataforeningen.

Shomaila Kausar, leder i programkomiteen for testkonferansen Odin

Praksis og verktøy

– Konferansen har alltid hatt en praktisk del, men i år legger vi mer vekt på det tekniske, og vil derfor ha mer fokus på praksis og verktøy. Samtidig har vi også plass til en teoretisk del. Vi ønsker å legge vekt på historier fra folk som faktisk har brukt verktøyene, hvilke erfaringer de har gjort, og lære av hverandre. Det innebærer at det ikke bare er suksesshistoriene som får plass på programmet. Medaljens bakside er vel så viktig, sier Kausar.  

Trenden innen testautomatisering gjør seg gjeldende, og det er Kausars erfaring at folk tar det i bruk, men er litt forsiktige med å prøve seg frem. Spørsmål som hvordan det skal holdes ved like, og hvordan man kan unngå å koble seg så fast mot ett verktøy, er sentrale. Code, Low-code og No-code er også et aspekt man må ta høyde for.

Kompliserte systemer krever utvikling av testlederfaget

– Systemene blir stadig mer kompliserte, med flere integrasjoner. Dette innebærer at testfaget må utvikle seg i samme retning. Før hadde vi færre verktøy og en enklere hverdag, nå er testfaget mer komplisert, og krever mer. Applikasjoner og integrasjoner utvikler seg, men det er også bedre hjelp å finne i ulike test- og administreringsverktøy nå enn tidligere, sier Kausar. Vi må bare følge med og bruke verktøyene for hva de er verdt.

Maskinlæring og AI kommer mer og mer, og selv om det er skepsis til dette nå, byr verktøyene også på store muligheter.

– De kan fikse en test av seg selv, være til hjelp i prosessene og til tankehjelp, og foreslå endringer. Det er en bratt utvikling på alle områder, og utviklingen går fortere. Vi må bruke maskinene riktig, slik at de er til hjelp for oss uten å være redd for at disse ta over jobbene våre. Noen av verktøyene som vi har brukt , har hatt slik funksjonalitet inkludert i sine løsninger i flere år nå, sier Kausar.

Den menneskelige faktor – må få mer støtte

– Det er viktig å ikke glemme den menneskelige biten i alt fokuset på verktøy og systemer. Og overskriften for konferansen er nettopp «testing i gode og onde dager». Vi skal også ha fokus på testressursen, det er viktig å sørge for at den får motivasjon og riktige verktøy. Man kan automatisere mye, men ikke alt, sier Kausar, og legger til:

– Som testleder må man ha en viss pondus, og kunne stoppe leveranser når det er nødvendig, og være en beskytter og en organisatorisk ressurs.

Testkonferansen Odin oppnådde rekordoppslutning i 2022

– For å bygge seg opp som en god testressurs er det behov for kursing og støtte. Skolen gir ikke nok når det gjelder testfaget. For å være tester må man ha et ekstra fokus på kvalitet og feilsøking. Mange innen testfaget har bakgrunn som utviklere, de er nok flinkere til å analysere feil enn andre. Testkonferansen Odin gir gode innspill til både ferske og erfarne testere – om hva de må lære seg og bli gode på.Kontinuerlig læring er helt essensielt i testfaget, understreker Kausar, som også ser frem til alt det spennende som vil skje under konferansen, både faglig og sosialt.

– Det blir en del spennende ting som skjer. Vi har tenkt nytt på mange områder, også i pausene har vi tilrettelagt for gode opplevelser.

Ser vi deg på scenen under ODIN?

– Programmet for konferansen vil være klart i begynnelsen av juni. Og vi har fortsatt plass til foredragsholdere som vil dele sine erfaringer med fagmiljøet. Jeg har selv vært foredragsholder, både alene og sammen med andre fra firmaet mitt. Det er alltid veldig gøy, og erfaringen er at fagmiljøet tar deg godt imot og stiller gode spørsmål. Send inn call for paper! Oppfordrer Kausar, som ikke legger skjul på at det for henne har vært en booster for karrieren.

Les mer om Call for paper HER

– Du blir synlig og mer ettertraktet i markedet, og det åpner for et stort nettverk, ifølge Kausar, som anbefaler alle potensielle foredragsholdere å kjøre foredraget internt på jobben som en generalprøve, og teste det ut foran andre før det er tid for konferansescenen.

For deg som allerede nå ønsker å lære mer om testutvikling, arrangerer faggruppen Software Testing (SWT) som står bak Testkonferansen Odin et kurs 20. april i hvordan man kommer i gang med testautomatisering med  Playwright.