Om Service Desk-veileder

Faggruppen Service Management skal produsere ny veileder. De trenger DIN støtte.


Hvorfor en Service Desk?

Dataforeningen har i løpet av snaut to år solgt over 250 stk. av veilederen for tjenestekatalog og tjenesteavtaler. Styret i faggruppen for Service Management besluttet i mai i år at det også vil være nyttig med en veileder for etablering og oppfølging av Service Desk-er. Dette er et viktig område for IT-virksomheter, og mange sliter med å få dette til å fungere optimalt.

Dataforeningen igangsatte derfor et oppdrag med Ragnar Løken i RL Bedriftsrådgivning, som oppdragsansvarlig, og en arbeidsgruppe fra styret i faggruppen. Hensikten med veilederen er å hjelpe ansvarlige med å etablere en ny eller forbedre en eksisterende Service Desk gjennom enkle beskrivelser og praktiske eksempler på dokumentasjon.

Veilederen planlegges å være klar for salg i november 2014, og vi har planlagt det første nettverksmøtet 19. november.

 • Fronter virksomheten og er virksomhetens ansikt utad
 • Er et sentralt mottak for alle typer henvendelser
 • Et økende behov i private og offentlige virksomheter både overfor eksterne og interne kunder/brukere


Hvorfor en Service Desk-veileder?

 • Veileder for introduksjon og forbedring av Service Desk
 • Samler informasjon og gir en helhetlig beskrivelse av arbeidet i Service Desk
 • Skal være et enkelt, tydelig og dekkende verktøy både for de som skal etablere, og de som ønsker å forbedre en eksisterende Service Desk


Målgruppe

 • IT-ledere
 • Service Desk Managere
 • Rådgivere innen Service Management

Andre typer ledere og ansvarlige vil ha glede av veilederen.


Veilederen er nyttig for organisasjoner som:

 • Skal starte opp med en Service Desk.
 • Er i gang med etableringsarbeidet.
 • Ønsker en forbedring av en eksisterende funksjon.


Dette får du:

Helside: kr 15.000,-
• Profilering i sammenheng med 3 aktiviteter (2 nettverksmøter og 1 kurs) i 2015
• 1 deltakerplass på kurs
• Profilering på landingssiden til veilederen
• Profilering i annonser og nyhetsbrev for veilederen
Halvside: kr 10.000,-
• Profilering i sammenheng med 2 nettverksmøter i 2015
• Profilering på landingssiden til veilederen
• Profilering i annonser og nyhetsbrev for veilederen

Last ned sponorinvitasjon (pdf)


Kontakt


BAKGRUNN
På bakgrunn av økende behov for støtte i både private og offentlige virksomheter ble Service Level Agreement-veilederen utarbeidet i andre halvår i 2012. Salget startet i desember samme år og har blitt meget godt mottatt. Faggruppen Service Management har arrangert flere samlinger basert på SLA-veilederen.

I år går Faggruppen i gang med produksjon av nok en veileder: Service Desk.

Som sponsor får du anldening til å profilere deg mot noen av de største virksomhetene i Norge og dra nytte av Dataforeningens nettverk.


Vi takker våre sponsorer for dette prosjektet:

          wendia-logo.jpg               Technet Store nok F.jpg             

Technet Store nok F.jpg