Betalingsformidling 2024 - Open Banking: Optimisme ble til pessimisme som igjen er blitt til optimisme

Nye EU-regler ble først møtt med optimisme for fem år siden. Så møtte bransjen en vegg av kompliserte regler og teknologiske utfordringer. Nå er optimismen tilbake. Dette kan du høre mer om i Trondheim i neste uke.


Etter år med forventninger i forberedelsene til EUs Betalingstjenestedirektiv (PSD2), følte leverandørene at det ble bråbrems ved innføringen i 2019. Nå er stemningen snudd på ny, ifølge administrerende direktør Andreas Bjerke i ZTL Payment. Han skal holde innlegg om Open Banking i Dataforeningens konferanse om Betalinsgformidling i Trondheim til uka.

Bjerke etablerte selskapet ZTL for å utfordre bankenes domene på bedriftsbetalinger. Etter nærmere 20 år innen internasjonal bankvirksomhet i Citibank, DNB og SEB, ønsket han å bli en som røsket litt opp i en konservativ bransje.

– Open Banking-reisen har vært en maraton, ikke en sprint. Det var år med optimisme i forkant av innføringen av EUs Betalingstjenestedirektiv (PSD2), men de ble etter hvert dempet av utfordringer som dårlig API-kvalitet i bankene og mangel på klare insentiver til å prioritere utvikling av løsninger, sier han.

ZTL, som ble startet i 2018, var ett av selskapene som etablerte bransjeforeningen Fintech Norway og jobbet hardt for å få bankenes PSD2-API-er opp på et akseptabelt nivå. I tillegg ble det viktig å ta diskusjonen om rammebetingelser og regelverk med Finanstilsynet.

– Endelig er vi i ferd med å bevege oss forbi de innledende hindringene og er vitne til at større økosystemer omfavner Open Banking som et levedyktig alternativ til eldre bank- og betalingsinfrastruktur. Infrastrukturene modnes, regulatoriske presiseringer, som vi har jobbet mye med å justere, oppklarer misforståelser, og tydelige verdiforslag baner vei for store endringer av verdikjeder, mener Bjerke.

Hva er egentlig Open Banking?
Globalt utgjør Open Banking allerede et betydelig marked. Det forventes å nå 135,17 milliarder amerikanske dollar innen 2030.

Men hva er egentlig Open Banking, og hva gjør markedet så ekspansivt? Det er i utgangspunkt et teknisk grensesnitt som tillater en tredjepart å lage løsninger som tilbyr kundene kontoinformasjon og transaksjoner fra ulike betalingskonti.

Det betyr at man i prinsippet løser opp bankenes «eierskap» på kundene og sørger for å tilby en digital flate hvor forbrukerne selv kan hente ut kontoinformasjon og gjennomføre betalinger konto til konto både innenlands og utenlands.

Men betaling av regninger er bare en del av bildet. Lønn, valutakonvertering, utenlandsbetalinger, forbrukerrettigheter ved kjøp og salg, samt anti-hvitvasking er andre vesentlige områder.

Under Dataforeningens konferanse i Trondheim vil Andreas Bjerke belyse hvorfor dette faktisk er en revolusjon, selv om konseptet og ønskene har eksistert lenge.

Kundene tar kontroll

– Dette er en fundamental endring av praksis av verdikjeder der gamle banktjenester blir levert på en ny måte. Det blir kundene som kontrollerer kundeflatene, ikke bankene. Du får samtidig konkurransefrihet som gjør at man hele tiden kan optimalisere de beste tjenestene. Denne frie konkurransen er jo helt i EUs ånd, sier Bjerke, som allerede i dag håndterer flere tusen transaksjoner i uken gjennom det åpne API-et de tilbyr.

Det å kunne bli bankuavhengig er det Bjerke og de andre aktørene innen betalingsformidlingsbransjen markedsfører som den store oppsiden for kundene. I Norge, som er fylt med små og mellomstore bedrifter, har kampen lenge gått ut på at man ønsker å styre hele virksomhetens økonomi gjennom regnskapssystemer.

Returnerer til konferansen med glede
Bjerke mener det er viktig å oppdatere seg på et område som endrer seg kjapt. Han forteller at ZTL var med på fjorårets konferanse og synes det er fint å returnere til samme arena i 2024.

– Vi var fast bestemt på komme tilbake i år. Det er bra speakers og relevante områder for oss. Vi stiller ikke nødvendigvis for å få nye kunder, men får oppdatert oss og diskutert med mange aktører hva som er viktig i denne næringskjeden, sier han.

Her er mer om konferansen som avholdes 5. og 6. mars på Royal Garden i Trondheim sentrum.

Bjerkes foredrag om Open Banking vil først og fremst bli en omfattende nyhetsoppdatering på alt det positive som skjer:

– Jeg vil fortelle om verdikjeder og hvilke store endringer vi nå står midt oppi. Bankene selv ser jo hvordan trafikken er i ferd med å flytte på seg og blir tvunget til å ta hensyn til det. Det som har vært en frustrasjon er nok at omstillingen har tatt lenger tid enn vi først trodde. Men når bankene nå våkner, vil det gå kjapt. Vi flytter makten fra bankene og ut i markedet. Bankene vil selvsagt fortsatt eksistere, men fokusere i større grad på kjernevirksomhet som utlån, etc. Det blir en seriøs oppgradering av mulighetene til bankkonto-portabilitet, sier han og fortsetter:

– Det er veldig mange banker som i dag er blitt svært interessert i det som skjer og det vi gjør. På konferansen regner jeg med at både banker, men ikke minst regnskapstilbydere vil ha stor nytte av foredraget. Vi er ganske langt fremme i Norge, og har på enkelte områder innen betalingsformidlingsmarkedet kommet lenger enn Danmark og Sverige.

Her kan du melde deg på konferansen