iCalendar

Organisering for å oppnå ønskede gevinster

Temamøte 31. august 2018 i Oslo

Gevinstrealisering er et tema vi ønsker å belyse fra flere vinkler, og gjennom en serie temamøter.
Denne gangen ser vi på hvordan prosjekt og gevinstrealisering kan organiseres for å ta ut ønskede gevinster. Bakgrunnen for å ta opp dette som tema, er at det kan se ut som det er en viss avstand mellom moderne arbeidslivsforskning på den ene siden, og det som er rådende oppfatning i prosjektlitteraturen på den andre.

Program:

Erling S. Andersen holder hovedinnlegget. I tillegg har vi med 3 innlegg fokusert på praktiske erfaringer med nyttestyring og gevinstrealisering basert på alternative organisasjonsformer. 
 
Erling S. AndersenGevinstrealisering – med vekt på prosjekteierens rolle
Erling S. Andersen, Professor Emeritus, BI
Innenfor prosjektledelse har fokus tradisjonelt sett vært på prosjektlederen og arbeidet med prosjektets leveranser. Men de siste årene har vi sett en endring. Gevinstrealiseringen (utnyttelsen av de mulighetene som prosjektets leveranser åpner for) har fått mye større oppmerksomhet. Prosjekteieren har fått en enda viktigere rolle.  
 
 
 
Rune ÅsprangTobias FalkenbergerFra dinosaur til gaselle med selvstyrte og tverrfaglige team
Rune Åsprang og Tobias Falkberger fra RiksTV
RiksTV har gått fra dinosaur til gaselle i løpet av kun noen få år. RiksTV har tatt den smidige tankegangen ut i hele organisasjonen og er organisert i tverrfaglige team som lanserer produkter med svært stor hyppighet. I tillegg har teamene stor frihet til å selv bestemme hvordan de best kan bidra til RiksTVs mål. Vi vil fortelle om vår reise og hvor vi er i dag.
 
Tom-Tom Erik IsaksenIngen gevinstrealisering uten riktig organisering
Tom-Tom Erik Isaksen, Telia 
Tom-Tom har årelang erfaring som produkteier i telekom-bransjen og har gjennom tiden gjort seg mange refleksjoner. Noen av disse handler om hvordan man kan organisere seg, på godt og vondt, for å lage grobunnen for å i det hele tatt å kunne oppnå en effektiv nyttestyring. Og ikke minst, hvem tar egentlig da beslutningene?
 
Jan Henrik GundelsbyThomas MaltHvordan lykkes med storskala smidig utvikling med autonome team
Jan Henrik Gundelsby og Thomas Malt, Knowit
Hovedtema for foredraget er våre erfaringer med å bygge effektive smidige organisasjoner, med fokus på autonome team og skalerbarhet. Vi snakker om hvordan vi har vi gått fram for å lykkes med effektiv koordinering og smidig styring på tvers av team etterhvert som organisasjonen har vokst, og bruker våre erfaringer fra forskjellige organisasjoner, NRK, Fronter og Oslo kommune, som eksempler på hva som har fungert, hva som ikke har fungert og hvilke suksesskriterier vi mener det er viktig å legge vekt på.
 
 
 

Om innlederne:

Erling S. Andersen er professor emeritus i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har skrevet flere bøker om prosjektledelse. Hans bok "Prosjektledelse – et organisasjonsperspektiv" kommer i ny utgave i august. Her er gevinstrealiseringen gitt en sentral plass. 
 
Rune Åsprang er direktør for produkt- og tjenesteutvikling og en del av RiksTV ledergruppe. Rune har lang erfaring med TV-bransjen, han jobbet tidligere i Get som ansvarlig for TV i produktavdelingen fra 2014 til 2017 og før det flere år som strategirådgiver i det norske konsulentselskapet BEKK, der han var faglig ansvarlig for selskapets rådgivningstjenester innenfor digital strategi, digital kundebetjening og forretningsutvikling.
 
Tobias Falkberger er Agile Organisational Coach og en del av RiksTV ledergruppe. Tobias har vært i RiksTV siden 2014 og vært ledende i endringen av måten hele RiksTV jobber og er organisert på. Tobias har ti års erfaring med å bygge, lede, coache og jobbe i smidige team. Han har tidligere jobbet som seniorkonsulent i Capra Consulting.
 
Tom-Tom Erik Isaksen er produktleder, Norge hos Telia, en telekomleverandør. Han leder avdelingen Division X hos Telia, som skaper neste generasjons konsepter innen Telias forretningsområder. 
 
Jan-Henrik Gundelsby er sjefsingeniør og CTO i Knowit Objectnet. Han har 20 års erfaring med å bygge ting på JVM. De siste par årene har han arbeidet iherdig med DevOps, Microservices og storskala smidig utvikling i Oslo Kommune.
 
Thomas Malt er sjefsingeniør og løsningsarkitekt i Knowit Objectnet. Han hare 18 års erfaring som arkitekt, utvikler, smidig coach, CTO og teknologidirektør. Han har ledet flere transformasjonsprosesser, utviklingsavdelinger og fasilitert vellykkede produktlanseringer i organisasjoner som NRK, Fronter og Redpill Linpro.

Praktiske opplysninger:

Temamøte fredag 31. august kl 08.30-11.00, Sodexos lokale, Dr. Maudsgate 15, 1. etasje (bak kantinen)  

Påmelding via www.prosjektledelse.org eller via mail: post@prosjektledelse.org.  
Påmeldingsfrist: 28. august. Arrangementet er gratis for medlemmer og koster kr 500,- for ikke-medlemmer av DND eller NFP.

Arrangør: Norsk forening for prosjektledelse og Den norske dataforening v/ faggruppen 3PS

Kom og få del i nyttige erfaringer! Ta gjerne med en kollega.  

Sodexos lokaler på Google maps