Benkeforslaget i DND SØ: Øst sett fra vest

"Det finnes ingen enkel løsning", minner styreleder Ingeborg Marie Endresen i DND Vest om. Her får du et innblikk i hvordan krisen i DND Sør-Øst ser ut fra et vestlig perspektiv.

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her.

Ingeborg Marie Endresen
Ingeborg Marie Endresen

Som styreleder i DND Vest har jeg fulgt med på hvordan årsmøtet i DND SØ fikk en vending som ikke var forutsett. Jeg kjenner ikke til hverken hva som har skjedd i forkant eller etterkant annet enn det som er publisert av artikler på nettsidene til Dataforeningen, men har gjort meg noen tanker rundt det jeg har sett og lest. 

Fantastisk engasjement

For det første må jeg trekke frem at det er fantastisk at det er så sterkt engasjement i DND SØ. I Vest opplever vi ikke det samme store, brede engasjementet – og det er noe vi ønsker oss. Her vil vi gjerne lære av DND SØ og hva man har gjort for å ha mange engasjerte medlemmer, som både stiller på årsmøtet og også diskuterer og planlegger aksjoner i forkant, som selvsagt bunner i at man har et sterkt hjerte og ønske for foreningens beste. 

«… det er fantastisk at det er så sterkt engasjement i DND SØ. I Vest opplever vi ikke det samme store, brede engasjementet.»

Ingeborg Endresen

Stiller oss bak … og

Jeg ser at opplevelsen fra konstellasjonen som fremmet et benkeforslag er at det er for lite endring i foreningen, at man bruker sterke ord og virkemidler for å få frem budskapet – vi ønsker å skape en handlekraftig forening.

Dette er noe vi i DND Vest kan stille oss bak. Vi ønsker også en handlekraftig forening. Vi er overbevist om at de tre distriktsforeningene må jobbe sammen for å finne den gode løsningen for organisasjonen som helhet, en distriktsforening alene sitter sannsynligvis ikke med fasitsvaret på hvordan foreningen bør organiseres.

Hovedstyrets engasjement

Vi har i løpet av det siste året i hovedstyret jobbet mye med å finne gode løsninger på hvordan organisasjonen Dataforeningen skal se ut i fremtiden. Som styreleder for DND Vest har jeg fremmet sterke krav om at en endring i organisering må ivareta Dataforeningen som en nasjonal aktør.

Vi ser til tilsvarende organisasjoner som har gjennomført en forenkling av organisasjonsstrukturen, at medlemmene der erfarer en stadig sterkere sentrering av organisasjonens aktiviteter til Oslo og omegn.

For oss i DND Vest er det kritisk at en ny organisasjonsstruktur ivaretar, sikrer og nører oppunder en vekst og aktivitet i alle distriktene.

3 i 1 i vest

Vi har tre lokalforeninger samlet i en regionforening, DND Vest. DND Nord-Vest har sitt hovedsete i Ålesund. Et engasjert lokalstyre i Ålesund jobber knallhardt for å skape aktivitet og nettverksmøter lokalt for DND-medlemmer i byen. DND Rogaland har sitt hovedsete i Stavanger. Vi har også der et fantastisk lokalstyre som jobber med spennende arrangement, som har ambisjoner og planer for økning av aktivitet og for å oppnå medlemsvekst.

Avstanden mellom Stavanger og Ålesund er nesten 700 km, og det er 12 timer kjøring mellom de to byene. Vi har ikke nordgående toglinje på Vestlandet, og det eneste som gjelder for å forflytte oss raskt mellom byene er fly.

Vi er derfor avhengig i enda større grad enn i DND SØ at det gjennomføres nettverksmøter og arrangement på tvers i hele vårt geografiske nedslagsfelt. Dette må ivaretas og sikres i en ny organisasjonsmodell for foreningen også. 

Selvråderett en forutsetning

Vi i DND Vest ønsker definitivt også det beste for Dataforeningen. Vi mener det er behov for endring. Også organisatorisk er det behov for endring. I dag har vi en hierarkisk modell som ikke legger til rette for smidig organisasjonsutvikling og raske tilpasninger. Dette må vi forandre på.

Men en forutsetning for endring er at man ivaretar de lokale foreningene, deres selvråderett, deres engasjement for de lokale miljøene. Vi har hatt mange gode samtaler om dette i hovedstyret det siste året, og jobber hardt sammen for å få på plass en modell som både gir den farten og smidigheten i organisasjonen som vi har behov for, og ivaretar og sikrer distriktene, aktivitet og nettverk der.

«… en forutsetning for endring er at man ivaretar de lokale foreningene, deres selvråderett, deres engasjement for de lokale miljøene»

Ingeborg Endresen

Ingen enkel løsning

Jeg forstår at det kan se ut som det tar lang tid å få til en endring, og det er her nødvendig å få frem at det er ikke en veldig enkel løsning på utfordringene vi ser foran oss.

Slik vi i DND Vest ser det er det kritisk å få på plass en god organisasjon med bred involvering og sterke krav til aktivitet i hele landet. For medlemmene våre er det viktig å ha lokale alternativer. Vi trenger å kunne møtes fysisk, det er ikke tilstrekkelig å ha tilgang på strømming av arrangement fra østlandet. 

Ønsker det samme

Det sterke engasjementet som finnes i DND SØ er fantastisk, og det er godt å se at det er så mange som ønsker sterkt og godt på vegne av Den norske dataforening. Vi i DND Vest ønsker det samme som dere. Vi ønsker en sterk og stor forening, med handlekraft og som drives effektivt.

Vi ser frem til å jobbe sammen med dere alle for å få til den endringen som er nødvendig, og få den sterke, synlige, nasjonale foreningen vi ønsker oss. 

Bergen sett ovenfra
Oppslagsfoto: Michelle Maria fra Pixabay