Monique Sjøberg

Prosjektleder markedsføring i Dataforeningen