Kristian Gjøsteen

Professor ved Institutt for matematiske fag, NTNU