Kari Anne Støkken

Tolletaten

Seniorrådgiver, IT-styringsstab i IT-divisjonen hos Tolletaten. Jobber der med anskaffelser og personvern, og har hovedfokus på anskaffelser og oppfølging av IT-kontrakter og kjøp av konsulenttjenester.

Kari Anne er medlem av faggruppen IT-kontrakter