Anne Marit Diedrichsen

Prosjektleder for innføring av de nye avtalene i UDI

Anne Marit er seksjonsleder i UDIs IT-avdeling og ansvarlig for forvaltning og drift av UDIs IT-systemer. Anne Marit var eier av de gamle utviklings – og vedlikeholdsavtalene og deltaker inn i anskaffelsen av nye avtaler i 2023. Nå er Anne Marit prosjektleder for innføringen av de nye avtalene i UDI.