Per Olav Istad

Per Olav er leder av faggruppen Fagrelevant Arbeidslivsinkludering