Are Gjertin Urkegjerde Halland

Are Gjertin Urkegjerde Halland har 23 års erfaring med digital kommunikasjon og produktutvikling.

Det var han som lanserte kjernemodellen i 2006, og de siste 13 årene har han testet og videreutviklet modellen gjennom over hundre prosjekter i Netlife Design og FINN.no.

De siste 13 årene har han jobbet som konsulent i Netlfe Design og som inhouse konseptuvikler i FINN.no. Sidan oktober 2019 har han drevet for seg selv på Kjernekaren.no, hvor han tilbyr rådgivning, foredrag, kurs og workshops i brukersentrert strategi, kommunikasjon og design.