Arne Dybdahl

Arne jobber som virksomhetsarkitekt hos Politidirektoratet og er på vei til Direktoratet for e-helse