Arve Føyen

Arve er leder av Dataforeningens IT-politiske råd. Han er advokat og partner i advokatfimaet Føyen Thorkildsen.

Arve er leder av faggruppen Nasjonalt fagråd