Åsmund Sand

Senior Expert Lead - Security Technology, DNB

Åsmund har de siste 15 årene arbeidet med systemutvikling og informasjonssikkerhet i offentlig og privat sektor, deriblant Telenor og Skatteetaten. Han arbeider i dag som sikkerhetsarkitekt i DNB.

Åsmund er medlem av faggruppen Informasjons­sikkerhet (Sør-øst)