Astrid Notø Larsen

Norsk Helsenett SF

Astrid har mange års erfaring innenfor test og kvalitetssikring. Hun jobber per i dag i Norsk Helsenett blant annet med testing på e-resept. Hun er opptatt av prosessarbeid og kontinuerlig forbedring.