Audun Fauchald Strand, Principal Engineer i NAV, i avdelingen Design og Utvikling